Gazdasági Büntető Jog

A Dr. Hernádi Ügyvédi Iroda vállalja az Ön védelmének ellátását a büntető-eljárásban. Bármilyen ügyről is lévén szó érdemes ügyvédi irodánkkal már a gyanúsítás közlését megelőzően, ugyanis az első kihallgatásnak kiemelt jelentősége van az ügy kimenetele szempontjából.

Amennyiben ügyvédi irodánk látja el az Ön védelmét az adott büntető-eljárásban  a helyzetet felmérve felállítjuk a megfelelő védelmi stratégiát.

Amennyiben Ön vagy hozzátartozója ellen büntető-eljárás indul, vagy vele szemben kényszer-intézkedés (őrizet, letartóztatás) kerül foganatosításra, úgy célszerű felvenni ügyvédi irodánkkal a kapcsolatot, hogy a védelem a megfelelő helyen, és időben ellátásra kerüljön. Kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a letartóztatás, vagy egyéb kényszer-intézkedés Ön vagy hozzátartozója vonatkozásában megszüntetésre kerüljön.

Irodánk egy speciális területtel a gazdasági bűncselekmények miatt indult eljárásokban nyújt védelmet az ügyfelek számára. Irodánk tapasztalt ügyvédei részt vesznek, és segítik Önt a nyomozó hatóság (Nemzeti Adó-, és Vámhivatal, Rendőrség) által foganatosított eljárási cselekményeken, kihallgatásokon.

A gazdasági büntetőjogi ügyek minden esetben óvatos előkészületeket és jelentős körültekintést igényelnek. Az elsődleges cél minden esetben a megelőzés kell, hogy legyen – megfelelő tanácsadói segítséggel elkerülhetjük, hogy véletlenül gazdasági bűncselekményt kövessünk el. Minden ügy esetében létfontosságú a jogszabályok pontos ismerete és az ezeknek megfelelő pontos tájékoztatás. Jogi tanácsadás keretein belül irodánk segíthet megvitatnia törvények által meghatározott pontos lehetőségeket, az ügyfélre vonatkozó jogszabályokat. Irodánk ebben a szellemében mind a sértetti, mind a vádlotti helyzetben lévők számára megfelelő képviseletet biztosít.

Fontos, hogy már az esetleges gyanú felmerülésekor kérjünk ügyvédi segítséget, hogy az eljárás kezdetétől szakszerű védelemben részesüljünk.