Ingatlanjog


1. Adásvételi, bérleti, egyéb szerződések készítése

Az ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések néhány ponton eltérnek a többi adásvételi vagy bérleti szerződéstől: számos olyan tényező van, amelyre ajánlott (sok esetben pedig kötelező) kitérni. A teljesség igénye nélkül, néhány ilyen tényező:

  • Az ingatlan ingatlannyilvántartásban feltüntetett adatai
  • A birtokba adás ideje
  • Az ingatlan tehermentesítése
  • A vételár megfizetésének módja és ütemezése

A hitelkérelem sikeres elbírálása érdekében az elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog vagy eladási jog, banki hitelezéssel kapcsolatos információk mind-mind pontos, szakszerű megfogalmazást igényelnek. Az adásvétellel, átíratással és egyéb felmerülő költségek megfizetésével kapcsolatban szintén létezik egy követendő eljárási rend, amely meghatározza, hogy az adott fél melyik költség(ek)ért köteles felelni.

Nincs olyan univerzális sablon, amelyet minden ingatlanra rá lehetne húzni, hiszen sok esetben az egyes ingatlan típusokra is külön-külön eljárásrend vonatkozik, így például a termőföldekre is.

Ahogy a fenti rövid összefoglalóból is látszik, igen könnyen megüthetjük a bokánkat, ha nem a megfelelő módon járunk el a szerződés elkészítésekor. A legbiztosabb megoldás, ha már a tárgyalások legelején ügyvédhez fordulunk, és nem csak akkor, amikor menet közben (esetleg utólag) derül ki, hogy több ponton sem volt helytálló a szerződés.


2. Birtokháborítással kapcsolatos eljárások

Abban az esetben, ha birtokosként Önt jogalap nélkül birtokában zavarják vagy attól megfosztják: Önt birtokvédelem illeti meg.

Amennyiben ingatlanhoz kötődő birtokháborításról van szó és az a birtoksértéstől számított 1 éven belül történik, úgy az adott ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjénél, 1 éven túli esetben pedig a bíróságnál kérvényezhető az eljárás.

Sok esetben bérbeadó és bérlő között alakul ki birtokháborítási eljárás.
Példának okáért: adott egy szituáció, ahol a bérlő késve vagy egyáltalán nem fizet bérleti díjat. Bizonyos türelmi idő után a tulajdonos kénytelen felmondani a bérleti szerződést, viszont a bérlő nem hagyja el az ingatlant. Ügyvédi irodánk ezen a ponton segíthet a helyzet korrigálásában. A birtokvédelemmel kapcsolatban hozott határozat azonnal végrehajtható, a döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs. A birtoksértő először pénzbüntetést köteles fizetni, majd amennyiben időközben sem hagyott fel birtoksértő tevékenységével, akkor rendőrségi útra terelve kényszerítik annak felhagyására.

Abban az esetben, ha a fenti helyzetet el szeretné kerülni, úgy érdemes ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalni a bérleti szerződést, így a jogszabályoknak köszönhetően gyors és hatékony végrehajtásra kerül sor.


3. Termőföldekkel kapcsolatos jogügylete

Ahogy azt fentebb már említettük, a termőföldek, termőterületek az ingatlanok speciális esetei, nem ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak rájuk, mint az általános ingatlanokra.

A földforgalmi törvény jelenleg csak földműveseknek teszi lehetővé a földvásárlást 1 hektár felett.

De ki minősül földművesnek? A hatályos törvény szerint az, akinek:

  • mezőgazdasági vagy erdészeti szakképzettsége van, vagy
  • legalább három éve végez agrártermelést, vagy
  • legalább 25 százalékban tulajdonosa mezőgazdasági termelőszervezetnek.

A jogszabályoknak megfelelően mind a földtulajdon, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles.  Minden esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv dönt a szerződés jóváhagyásáról. A döntéssel szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

A legújabb szabályozás értelmében csak biztonsági papíron, ügyvédi ellenjegyzéssel nyújtható be a földhivatalhoz a szerződés, amelyet előzetesen jóváhagyott a hatóság. Az ügyintézés átlagosan fél évet vesz igénybe.


4. Képviselet földhivatal előtt

Bizonyos esetekben ajánlott jogi képviselettel rendelkezni a földhivatal előtt, irodánk pedig komoly szakmai tapasztalattal és múlttal rendelkezik többek között ezen a területen is.

Irodánk hathatós segítséget nyújt az adásvételi és egyéb szerződések precíz és minden részletre kiterjedő megfogalmazásában, megkötésében, valamint szerepet vállal az azokhoz kapcsolódó egyeztetések lebonyolításában. Képviseletünk és ügyintézési szolgáltatásaink kiterjednek a bankokkal és pénzintézetekkel kötött szerződésekre, megállapodásokra is, így biztos lehet benne, hogy a későbbiekben nem érhetik kellemetlen meglepetések.


Amennyiben a fent említett ügyletek bármelyikével kapcsolatban konzultációra van szüksége, keressen minket bizalommal!