Kártérítési Eljárások


1. Szerződéssel kapcsolatos kártérítési eljárások

Az üzleti világban nap, mint nap találkozunk szerződésekkel, szinte munkánk szerves részét képezik. Alapvetően mindig úgy fogalmazzuk meg és készítjük el a szerződést, hogy az mindkét (kettőnél több fél esetén pedig az összes) fél számára előnyös és elfogadható legyen. Ebből kiindulva alapesetben nem kellene, hogy gondot okozzon egy adott szerződés pontjainak a betartása.

Azonban a gyakorlatban naponta előfordulnak szerződésszegések. Ilyenkor a szóban forgó szerződést az egyik fél egyáltalán nem, késedelmesen vagy hibásan teljesíti. Az is megtörténhet, hogy a teljesítés utólag lehetetlenné válik, így végső soron Önnek kára keletkezik.

Ezen esetekben biztosítékul szolgálhatnak számunkra az úgynevezett szerződést biztosító mellékkötelezettségek. Ilyen lehet például egy harmadik személy kezességvállalása vagy a zálogjog, kötbér, esetleg az óvadék, amennyiben a felek közötti szerződés ezt tartalmazza.

Amennyiben Önt, illetve vállalkozását kár éri egy esetleges szerződésszegés következtében, úgy keresse fel ügyvédi irodánkat. A kollégáink állnak az Önök rendelkezésére a kártérítési igény érvényesítése végett indítandó eljárásokban.


2. Szerződésen kívüli kártérítési eljárások

Előfordulhatnak olyan szituációk, ahol nem csak anyagi, pénzügyi kárunk származhat egy esetleges balesetből kifolyólag. A trauma, az életmód és életszínvonal megváltozása mind-mind nem anyagi kárnak minősül. Abban az esetben, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, az anyagi kár megtérítése mellett sérelemdíjra is jogosultak vagyunk.

A másik leggyakoribb eset a biztosítókkal szembeni kártérítés követelése. Gyakoriak az olyan káresemények, ahol a biztosító nem hajlandó a kártérítés összegét kifizetni, mert azokat nem hajlandó elismerni. Irodánk ezen ügyekben is vállal képviseletet, az ilyen esetekben is állunk rendelkezésére!