Kártérítési Eljárások


1. Szerződéssel kapcsolatos kártérítési eljárások

Az üzleti világban nap, mint nap találkozunk szerződésekkel, szinte munkánk szerves részét képezik. Alapvetően mindig úgy fogalmazzuk meg és készítjük el a szerződést, hogy az mindkét (kettőnél több fél esetén pedig az összes) fél számára előnyös és elfogadható legyen. Ebből kiindulva alapesetben nem kellene, hogy gondot okozzon egy adott szerződés pontjainak a betartása.

Azonban a gyakorlatban naponta előfordulnak szerződésszegések. Ilyenkor a szóban forgó szerződést az egyik fél egyáltalán nem, késedelmesen vagy hibásan teljesíti. Az is megtörténhet, hogy a teljesítés utólag lehetetlenné válik, így végső soron Önnek kára keletkezik.

Ezen esetekben biztosítékul szolgálhatnak számunkra az úgynevezett szerződést biztosító mellékkötelezettségek. Ilyen lehet például egy harmadik személy kezességvállalása vagy a zálogjog, kötbér, esetleg az óvadék.

A legegyszerűbb szerződések esetében is javasolt, hogy kérje ki ügyvédje véleményét, mielőtt aláírná. Illetve, amennyiben van rá lehetőség, írják meg együtt. Így az ügyvéd is jobban fel tud készülni az esetleges szerződésszegésekkel kapcsolatos ügyletekre.


2. Szerződésen kívüli kártérítési eljárások

Előfordulhatnak olyan szituációk, ahol nem csak anyagi, pénzügyi kárunk származhat egy esetleges balesetből kifolyólag. A trauma, az életmód és életszínvonal megváltozása mind-mind nem anyagi kárnak minősül. Abban az esetben, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, az anyagi kár megtérítése mellett sérelemdíjra is jogosultak vagyunk.

A másik leggyakoribb eset a biztosítókkal szembeni kártérítés követelése. Gyakoriak az olyan káresemények, ahol a biztosító nem hajlandó a kártérítés összegét kifizetni, mert azokat nem hajlandó elismerni. Irodánk ezen ügyekben is vállal képviseletet, az ilyen esetekben is állunk rendelkezésére!


3. Fogvatartottak képviselete

Előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerülünk, hogy a bíróság bűnösnek talál minket és letöltendő szabadságvesztéssel súlyt bennünket. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben az esetben is vannak jogaink. Ügyvédi irodánk segítséget nyújt fogtatartottak képviselete esetén is.

Ügyletek, amelyekben ügyvédi irodánk képviseletet nyújt:

  • Jogszabálysértések
  • A fegyházak túlzsúfoltsága
  • Fertőzésveszély a fegyházakban
  • A fogvatartottak fizikai bántalmazása
  • Emberi méltóság megsértése