Öröklési jog

Az élet törvényszerűsége, hogy szeretteink nem élhetnek örökké velünk, sajnos eljön az az idő (előbb vagy utóbb), amikor el kell búcsúznunk tőlük, el kell engednünk őket.

Szeretteink elveszítése önmagában is elég nagy trauma és veszteség, de ezzel a folyamat még nem ér véget. Jogi szemszögből a neheze még csak ez után következik. Ügyvédi irodánk sok éves tapasztalattal rendelkezik ezen a területen: végigvezetjük Önt a jogi procedúrán elejétől a végéig.


1. Végrendelet

Végrendeletünk tartalmát teljesen szabadon határozhatjuk meg, azonban néhány apró hiba is érvénytelenné teheti azt, így célszerű hozzáértő szakemberekkel közösen elkészíteni jogutódlásunk rendjét.
A végrendelkezésnek 3 különböző formája van:

  • Közvégrendelet – közjegyző közreműködésével jön létre
  • Írásbeli magánvégrendelet – alapvetően nem szükséges hozzá ügyvéd, viszont abban az esetben, ha ügyvédi ellenjegyzésével jön létre, úgy bekerül a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásába. Ebben az esetben biztosan nem vész el vagy kerül eltitkolásra a végrendelet.
  • Szóbeli végrendelet (csak kivételes, életet fenyegető és rendkívüli esetekben lehetséges)

Ahhoz, hogy a későbbi félreértések elkerülhetőek legyenek, ügyvédi irodánk a legmagasabb diszkréció és az előírások, szabályok pontos ismerete mellett segít összeállítani végrendelkezését.


2. Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás az elhunyt utolsó állandó bejelentett lakóhelye szerint illetékes közjegyzőnél indul meg, valamint a tárgyalás is itt kerül megtartásra. Az örökösöket megillető vagyont az illetékes közjegyző adhatja át. A végzés 15 napon belül fellebbezéssel megtámadható. Az örökösök igényeiket a hagyatéki eljárástól elkülönítve, perben  is érvényesíthetik.

Tekintve, hogy napjainkban a gazdasági és jogi környezet rendkívül gyorsan változik, a jogi képviselet a hagyatéki ügyekben is fokozatosan egyre indokoltabbá válik. A hagyatéki ügyek bonyolultsága ezt a képet tovább élesíti. Amennyiben az öröklés kapcsán jogvita merül fel, úgy irodánk öröklési jogi ügyekben peres képviseletet is vállal.

Fontos tehát, hogy képviseletünkkel egy olyan tapasztalt ügyvédet bízzunk meg, aki helyettünk, illetve velünk együtt intézkedik, a hagyatéki tárgyaláson képvisel minket, szükséges esetben pedig igényt terjeszt elő, vagy egyezséget köt.


3. Öröklési per

Előfordulhat, hogy a fent említett hagyatéki eljárás kimenetele nem a várt módon végződik, ilyenkor mindenféleképpen szükségünk lesz egy tapasztalt ügyvédre, aki ügyünket képviseli: egyfelől a jogi szabályozás pontos ismerete, és a lehetőségek meghatározása végett, másfelől pedig az eljárás zökkenőmentes lebonyolítása miatt.