Munkajog

Ügyfeleink számára hatékony munkajogi segítséget, illetve képviseletet nyújtunk a munkajog egész területén, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb területeken is.

Az alábbiakban rövid, de nem kizárólagos összefoglaló olvasható, hogy melyek ezek a területek a munkajogon belül:

 • Munkaszerződések, kollektív szerződések, versenytilalmi és titoktartási megállapodások, illetve tanulmányi szerződések elkészítése, véleményezése, javaslatok megfogalmazása annak vonatkozásában, hogy mi javasolt, hogy a munkaszerződésben szerepeljen, és mi az, amit nem ott célszerű szabályozni
 • Munkaszerződéseken belül a speciális szabályozást igénylő munkaszerződések pl.: vezető állású munkavállalók munkaszerződéseinek elkészítése
 • Munkáltatói írásbeli intézkedések, utasítások és belső szabályzatok kidolgozása, a belső működés hatékonyabbá tétele vonatkozásában javaslatok megfogalmazása
 • A munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben jogszabály-és szerződésértelmezés nyújtása;
 • Munkaerő-kölcsönzéssel és munkajogi felelősséggel kapcsolatos kérdésekben jogi vélemények elkészítése és képviselet ellátása;
 • Munkavédelemhez, munkaügyi ellenőrzéshez kapcsolódó munkajogi tanácsadást, előzetes munkajogi átvilágítás elvégzését (mely során különös hangsúlyt fektetünk a megbízási- és munkajogviszonyok elhatárolására, illetve minden olyan körülményre, amelyet az ellenőrzést végző hatóság a törvényben rögzítettek szerint végezhet);
 • Munkáltató működési körébe tartozó átszervezések és csoportos létszámcsökkentések levezénylése, a szükséges felmondások, megállapodások elkészítése, munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatos tanácsadás, segítség nyújtása
 • Ezzel összefüggésben a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos teljes körű tanácsadás, segítségnyújtás, a felmondások, azonnali hatályú felmondások, vagy aközös megegyezések elkészítése, a megszüntetéssel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása
 • Szakszervezetekkel, üzemi tanácsokkal folyó tárgyalásokon jogi támogatást nyújtása

Ügyvédi irodánk intenzíven foglalkozik munkaviszony jogellenes felmondásával kapcsolatos ügyek ellátásával mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal vonatkozásában. Számos alkalommal előfordul, hogy a munkáltató nem a jogszabályoknak megfelelően szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát. Ügyvédi irodánk a munkáltató segítségére lehet a költséghatékonyság elérése érdekében abban, hogy a munkaviszony a jogszabályoknak megfelelően kerüljön felmondásra, valamint abban is, hogy egy munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos peres eljárásban a munkáltató jogi képviseletét ellássa.

Az eddigi tapasztalataink szerint számos alkalommal jogellenesen kerül felmondásra munkaviszony a munkavállaló irányában, melyről a legtöbb munkavállaló nem is tud, annak ellenére, hogy számos jogi lehetőség áll az Ön rendelkezésére arra, hogy az ebből eredő sérelmek orvoslásra kerüljenek. Amennyiben a munkaszerződés jogellenesen felmondásra kerül a munkáltató által, úgy a munkavállalónak az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kell keresettel élnie az illetékes munkaügyi bíróság előtt. Számos eszköz rendelkezésre áll, úgy mint, elmaradt munkabér, távolléti díj, kártérítés, sérelemdíj iránti igény érvényesítése.

A munkaviszony felmondásakor számos alkalommal nem kerül a munkavállaló részére a végkielégítés megfizetésre, holott a munkavállaló 3 évet meghaladó munkaviszony esetén arra általában jogosult. Ügyvédi Irodánk hatékonyan képviseli a munkavállalókat a végkielégítéssel kapcsolatos jogi eljárásokban.

Ügyvédi Irodánk megbízás esetén vállalja az Ön képviseletét a munkaviszony alatt felmerülő kártérítéssel kapcsolatban felmerülő peres-, és peren kívüli eljárásokban, különös tekintettel az üzemi baleset során felmerülő károkat illetően.mu

Lépjen velünk kapcsolatba!


Egészségügyi jog

Műhibaperek

A leggyakoribb eset, amikor ügyvédre lehet szükségünk egészségüggyel kapcsolatban, az az orvosi műhibákhoz kötődik.

Orvosaink nap, mint nap hősként teszik jobbá életünket vagy éppen mentik azt meg. Azonban ők is emberek: óhatatlanul is előfordul, hogy műhibával találjuk szemben magunkat. Az ilyen esetek az orvostudomány minden területén előfordulhatnak, de mi igyekeztünk összegyűjteni a leggyakrabban előforduló területeket (a teljesség igénye nélkül):

  Sebészet és traumatológia
 • Idegentest
 • Idegsérülés
 • Diagnosztikai hibák
 • Ellátás késleltetése, hiányossága
 • Kórházi fertőzések
 • Szervezéssel, adminisztrációval kapcsolatos hibák
 • Nem megfelelő tájékoztatás
  Szülészet
 • Halálozás
 • Fertőzés
 • Vállelakadás
 • Oxigénhiányból fakadó agykárosodás
 • Down-szindróma
 • Nyitott gerinc
 • Szívfejlődési rendellenességek
 • Végtagfejlődési rendellenességek
 • Inkontinencia
 • Nemzőképesség elveszítése
 • Trombózis, embólia
  Egyéb

Irodánk szerteágazó és részletes tapasztalattal rendelkezik a műhibaperek hatékony, gyors és emberséges lebonyolításában. Kollégáink a szükséges diszkrécióval és precizitással szívesen állnak rendelkezésére.

Egészségügyi tevékenységet folytató vállalatok képviselete

Amennyiben Ön, illetve vállalkozása egészségügyi szolgáltatást nyújt, gyakori az, hogy számos esetekben jogi képviseletre, segítségnyújtásra van szüksége. Irodánk szakszerű segítséget nyújt egészségügyi szolgáltatást és tevékenységet végző:

 • Egészségügyi szolgáltatást végző cégeknek
 • Jogi személyiség nélküli szervezeteknek
 • Természetes személyeknek

Szakképzett kollégáink bármely problémájával kapcsolatban szívesen állnak rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!


Gazdasági társaságok képviselete

Gazdasági társaságok, vállalkozások tartós ügyvédi képviselete

Cégek, vállalkozások folyamatos jogi képviselete esetén javasolt egy havi általány-díjban megállapodni, amely komplex, együttesen kialakított feladat-ellátást foglal magába, így többek között fizetési felszólítások, cégeljárások, munkaügyi jogviták, szerződések előkészítése, peres eljárásokban történő jogi képviselet ellátása. 

Általánosságban elmondható, hogy egy cég hétköznapjaiban ügyvédi közreműködés szükséges. Tartós megbízás esetén havi fix átalánydíj ellenében a cég vezetőjének (vezetőinek) gyakorlatilag a rutinszerű jogi munkáktól kezdve (felszólító levél írása, fizetési meghagyás kibocsátás) a komolyabb, és magasabb szintű jogi megoldásokat (például peres eljárásban való képviselet) tudunk kínálni egyedi szerződés keretében

A tartós megbízás keretében ügyvédi irodánk gyakorlatilag részt vesz a vállalkozás életében folyamatos jogi tanácsadás keretében segítve a vezetőket abban, hogy az adott helyzetben a vállalkozás érdekeit szem előtt tartva a legjobb döntéseket tudják meghozni.

A tartós megbízás keretében a vállalat vezetői időt, és energiát spórolnak meg, mivel irodánk a jogi természetű munkák szinte 100 %-ban átvállalja levéve a terhet az Ön(ök) válláról. Ügyvédi irodánk a tartós megbízás keretében átvilágítja nemcsak az Ön vállalkozását, hanem a cégének a partnereit is a biztonságos ügyletkötések érdekében. Irodánk a jogkérdések megválaszolásával kapcsolatban folyamatos, és részletes jogi állásfoglalásokat nyújt a cégének a tartós megbízás keretein belül. A szerződéseket igény esetén magunk szerkesztjük, amennyiben a partner készíti a szerződéseket, úgy azokat véleményezzük, és a megbízó érdekeinek megfelelően kiegészítjük, felülbíráljuk, részletes írásbeli állásfoglalást adunk.

Tartós megbízással vállalkozása nemcsak időt, de költséget is megtakaríthat.

Az első konzultációt követően átvilágítjuk a vállalkozást, továbbá ellenőrizzük a cég meglévő, folyamatban lévő ügyleteit, átnézzük a szerződéseit. Ezt követően kerül elkészítésre az egyedi megbízási szerződés, amely részletesen tartalmazza az ügyvédi iroda, mint megbízott feladatait, melytől kezdve a cég munkatársaival folyamatos kapcsolatban vagyunk a hatékony munkavégzés érdekében.

Gazdasági társaságok képviselete peres eljárásban

Előfordul olyan eset, amikor nem marad más választásunk, mint az, hogy jogosan megillető igényeinket más cégekkel, vagy magánszemélyekkel szemben bírósági úton érvényesítsük. Más a helyzet akkor, ha az Ön cége ellen kezdeményeznek peres eljárás, vagy egyéb eljárást vélt, vagy valós követelés érvényesítése érdekében.

Legyen Ön bármelyik oldalon ügyvédi irodánk vállalja az Ön jogi képviseletét, előtérbe helyezve azt, hogy Ön a lehető legelőnyösebb helyzetbe kerüljön. Jogászaink segítségére lesznek abban, hogy a stratégia, azaz megfelelő pertaktika felépítését követően a lehető legjobb döntést hozza az adott szituációban.

Amennyiben az Ön vállalkozása vonatkozásában a fentiek bármelyike merül fel, úgy forduljon bizalommal ügyvédi irodánkhoz.

Társaságok képviselete felszámolási eljárásban

Gyakori jelenség az, hogy az általunk kiállított, és a szerződésben részes másik fél által elismert és befogadott számla a várakozásunk ellenére az ott megjelölt határidőben mégsem kerül megfizetésre. Ebben az esetben az adós cég ellen felszámolási eljárás kezdeményezhető, mely jóval gyorsabb, és egyben költséghatékonyabb, mint az időigényes, és költséges peres eljárás.

A fent vázolt esetben, amennyiben az adós cég nem rendezi a számlatartozását a megfelelő körülmények, és a törvényi feltételek fennállása esetén nem rendezi úgy az illetékes bíróság elrendeli az adós cég megszüntetését, mely gyakorlatilag olyan helyzetet teremt, mely nem hagy választást az ellenérdekű fél számára, mint azt, hogy a tartozását rendeznie kell.

Ügyvédi irodánk tapasztalt jogászai a legmélyrehatóbb utánajárás mellett látják el az Ön jogi képviseletét. Az ellenérdekű fél cégeit átvilágítjuk, ellenőrizzük annak likviditását, és csak ezt követően javasoljuk eljárás folyamatba-helyezését.

Olyan helyzet is előállhat, amikor egy üzleti döntést követően társaságunk az, aki fizetésképtelenségi helyzetbe kerül. Az elsőre kilátástalannak tűnő helyzet ellenére számos jogi, és gazdasági lehetőségünk van annak javítása érdekében. Ügyvédi irodánk segítségére lehet abban, hogy cége elkerülje a felszámolást, valamint abban is, hogy minél kisebb veszteség realizálása mellett kerüljön a cég felszámolásra. Ebben az esetben nagy nyomás nehezedik a vezetőre, ezért szükséges külső szakértő közbenjárása, aki objektív alapon tekint a kialakult szituációra. Kidolgozzuk a szükséges stratégiát az eset megoldása érdekében, melyben az ügyvédi irodával együtt dolgozó adószakértő is segítségére lesz. Ilyen megoldás lehet például a társaság fizető-képességének a helyreállítása. Ebben az esetben csődeljárás kezdeményezhető, melynek előkészítése, lépésről-lépésre történő megszervezése komoly szakmai feladat.

Csőd, fizetésképtelenség kialakulása esetén – különös figyelemmel az újonnan módosult jogszabályokra – nemcsak a vezető tisztségviselő (ügyvezető), hanem a társaság tagjának a kártérítési, valamint büntetőjogi felelőssége is felmerülhet. Ügyvédi irodánk jogászai segítségére lesznek abban, hogy a felelőssége ne merüljön fel, melyben szükség esetén gazdaságban jártas szakértő partnerünk is az Ön érdekeinek megfelelően fognak eljárni.

Amennyiben Ön hitelezői oldalon áll, és az adós cég felszámolással megszűnt, azonban a követeléshez mégsem jut hozzá még nincs vége a „történetnek”. Számos lehetőség áll fenn, amikor a korábbi vezető tisztségviselő, valamint a társaság korábbi tagjainak a felelőssége megállapítható az adós cég tartozásai iránt. Ügyvédeink felkutatják a lehetőségeket, hogy hogyan, és milyen módon érvényesíthető a megszűnt adós céggel szemben fennálló követelés annak volt vezetőivel tagjaival szemben.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Cégalapítás Magyarországon

Egy vállalkozás elindítása, azaz a cégalapítás Magyarországon csupán néhány napot vesz igénybe, beleértve az áfa-regisztrációt is – ezzel Magyarország az egyik utolsó olyan ország, ahol az uniós adószámok kiadása automatikusan történik. Mindez pedig a 9%-os társasági adóval kiváló üzleti és befektetési lehetőségeket kínál Magyarországon olyan külföldi állampolgároknak, akik költséghatékony megoldásokat vagy igényeiknek megfelelő központot szeretnének létesíteni egy európai országban.

Miért érdemes Magyarországot választani?

 • gyors és könnyű cégalapítás: cégbejegyzés 4-5 nap alatt
 • alacsony társasági adó: a 9%-os adókulcs az egyik legalacsonyabb Európában
 • azonnali uniós adószám: nincs várakozás, nincsenek külön előírások
 • alacsony alaptőke, melyet nem is kell előre befizetni
 • költséghatékony cégalapítás és -fenntartás
 • központi helyen az Európai Unió szívében, remek infrastruktúrával
 • vízum vagy tartózkodási engedély egyszerűen, bármilyen nemzetiségű állampolgárnak

A Dr. Hernádi Ügyvédi Iroda teljes körű támogatást nyújt a cégindításhoz. Az alapcsomagunk magában foglalja a cégalapítást, a cégbejegyzés illetékét, az áfa-regisztrációt, a bankszámlanyitást és az alapvető könyvelési szolgáltatást. Attól függően, hogy hol és milyen tulajdonosi struktúrával alapítunk Önnek céget, akár meghatalmazással is tudjuk vállalni az egész folyamat lebonyolítását. Az erre vonatkozó előírásokról kérdezze munkatársainkat!

ÁRAINK

Válassza az üzleti céljainak és jelenlegi helyzetének leginkább megfelelő cégalapítási csomagot! Minden ajánlatunk tartalmaz minden, az alapításkor kötelező elemet, így nem kell rejtett költségektől tartania.

A regisztráció időigénye: az aláírást követően akár 4-5 munkanapon belül

1. csomag: 1200 euró

Ez a lehetőség csak akkor választható, ha a cég rendelkezésére áll egy saját székhelycím és az ügyvezető el tudja olvasni a cég részére érkező magyar nyelvű hivatalos dokumentumokat, illetve önállóan el tudja végezni az ügyfélkapu-regisztrációt.

 • cégalapítás
 • illetékmentes cégalapítás
 • helyi és EU-s adószám
 • asszisztencia a bankszámlanyitáshoz
 • dokumentáció angol és magyar nyelven
 • adóazonosító jel és TB-szám az ügyvezetőnek
 • kamarai regisztráció

2. csomag: 2150 euró

Ez a lehetőség csak akkor választható, ha az ügyvezető önállóan el tudja végezni az ügyfélkapu-regisztrációt.

A 2. csomag minden szolgáltatása mellett a következőket tartalmazza:

 • ügyfélkapu-regisztráció: elkísérjük az ügyvezetőt az okmányirodába, és segítünk elvégezni a regisztrációt az elektronikus ügyintézést lehetővé portálon, ami elengedhetetlen a magyar cég könyveléséhez.
 • angol nyelvű cégkivonat: igazolja a magyarországi vállalkozás létezését, elsősorban külföldi üzleti partnerekkel való tárgyalás során lehet rá szükség

3. csomag: 2340 euró

A 3. csomag minden szolgáltatása mellett a következőket tartalmazza:

 • Átfogó levéltovábbítás és postakezelés egy évre: átvesszük és felbontjuk a beérkező leveleket, majd szükség szerint továbbítjuk a cég könyvelőjének vagy a cégvezetőnek, adott esetben kiegészítve egy angol nyelvű összefoglalóval, mely a további intézkedésre vonatkozó instrukciókat is tartalmazza.

Ez a csomag olyan, külföldi cégtulajdonosok számára ideális, akik segítségre szorulnak a helyi hatóságoktól kapott magyar nyelvű dokumentumok értelmezésében és az ezekre való megfelelő reagálásban, ám nem szeretnének asszisztenst alkalmazni kizárólag erre a célra.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Kártérítési eljárások

Szerződéssel kapcsolatos kártérítési eljárások

Az üzleti világban nap, mint nap találkozunk szerződésekkel, szinte munkánk szerves részét képezik. Alapvetően mindig úgy fogalmazzuk meg és készítjük el a szerződést, hogy az mindkét (kettőnél több fél esetén pedig az összes) fél számára előnyös és elfogadható legyen. Ebből kiindulva alapesetben nem kellene, hogy gondot okozzon egy adott szerződés pontjainak a betartása.

Azonban a gyakorlatban naponta előfordulnak szerződésszegések. Ilyenkor a szóban forgó szerződést az egyik fél egyáltalán nem, késedelmesen vagy hibásan teljesíti. Az is megtörténhet, hogy a teljesítés utólag lehetetlenné válik, így végső soron Önnek kára keletkezik.

Ezen esetekben biztosítékul szolgálhatnak számunkra az úgynevezett szerződést biztosító mellékkötelezettségek. Ilyen lehet például egy harmadik személy kezességvállalása vagy a zálogjog, kötbér, esetleg az óvadék, amennyiben a felek közötti szerződés ezt tartalmazza.

Amennyiben Önt, illetve vállalkozását kár éri egy esetleges szerződésszegés következtében, úgy keresse fel ügyvédi irodánkat. A kollégáink állnak az Önök rendelkezésére a kártérítési igény érvényesítése végett indítandó eljárásokban.

Szerződésen kívüli kártérítési eljárások

Előfordulhatnak olyan szituációk, ahol nem csak anyagi, pénzügyi kárunk származhat egy esetleges balesetből kifolyólag. A trauma, az életmód és életszínvonal megváltozása mind-mind nem anyagi kárnak minősül. Abban az esetben, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, az anyagi kár megtérítése mellett sérelemdíjra is jogosultak vagyunk.

A másik leggyakoribb eset a biztosítókkal szembeni kártérítés követelése. Gyakoriak az olyan káresemények, ahol a biztosító nem hajlandó a kártérítés összegét kifizetni, mert azokat nem hajlandó elismerni. Irodánk ezen ügyekben is vállal képviseletet, az ilyen esetekben is állunk rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba!


Társasági Jog és Cégjog

Cégalapításon gondolkodik! Irodánk szakértelme biztosítja, hogy a jog, és az adminisztráció útvesztője helyett ötleteinek megvalósítására koncentrálhasson!

Már rendelkezik gazdasági társasággal? Forduljon hozzánk: a működést érintő jogi kérdésekben nálunk a lehető legjobb kezekben lesz!

Cégalapítás

Irodánk segítségével a cégalapítás gyerekjáték!
Hogy néz ki a folyamat? A kapcsolatfelvétel és a megfelelő okiratok aláírása után azok beadásra kerülnek, a társaság pedig bejegyzésre kerül. Ezt követően mindössze néhány szükséges lépést kell megtennünk.

Ügyvédeink a legelső lépéstől a legutolsóig végigvezetik minden teendőn, előkészítik az okiratokat és segítenek, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően kerüljön létrehozásra!

Változásbejelentés

Bármikor előfordulhat, hogy megváltoznak adataink, esetleg egy nagyobb horderejű adatmódosításra van szükség – A kapcsolódó adminisztrációban pedig könnyen elveszhetünk.

Számunkra az ilyen ügyek már-már a napi rutin részét képezik. Szakszerű segítséget nyújtunk, hogy minden a lehető legzökkenőmentesebben haladjon, és addig is az üzleti teendőkre koncentrálhasson!

Képviselet a törvényességi felügyeleti eljárásokban

Megeshet, hogy bizonyos esetekben képviseletre van szükségünk törvényességi felügyeleti eljárási ügyekben.

Általában ez azt követően szükséges, hogy a cégbíróság egy jogi következményekre történő figyelmeztetéssel és a jogszabálysértés megjelölésével felhívja a céget, hogy az nyilatkozzon a végzésben foglaltakról vagy a megjelölt törvénysértő állapotot szüntesse meg.

Sokszor igen bonyolult lehet eligazodni a törvények és jogszabályok útvesztőjében: ezért segítünk Önnek, hogy ez ne okozzon problémát! Ügyvédi irodánk hatékonyan tudja Önt támogatni a problémák felderítésében, pontos meghatározásában és a megoldás kidolgozásában annak érdekében, hogy az eljárás minél gyorsabban és diszkrétebben folyjon le, ne okozzon fennakadást a mindennapi üzletmenetben.

Tanácsadás

Szakértőink professzionális tanácsadással szolgálnak, legyen szó akár egy szervezeti átalakulásról vagy a társaság teljes iratállományának vizsgálatáról: vállalati hierarchiája, szabályzata és szerződései nálunk mind jó kezekben vannak!

  A tanácsadói tevékenységünkhöztartozó főbb témakörök:
 • Belső ügyrendek, szervezeti- és működési szabályzatok pontosítása, kidolgozása
 • Vállalkozások belső struktúrájának véleményezése, átszervezése
 • Társaságok szerződéses állományának áttekintése, javaslatok tétele a szükséges módosításokra

Végelszámolás, gazdasági társaságokkal kapcsolatos perek

A végelszámolás, bár első pillanatra az egyszerűbb, problémamentesebb megszüntetési eljárások közé sorolnánk, sok esetben elhúzódó, mind a cég, mind beszállítói számára idegőrlő adminisztratív és jogi útvesztővé válhat. Ezen felül, a végelszámolások egy része nem zajlik le sikeresen, helyette felszámolási eljárásba megy át.

Kollégáink végigkísérik Önt a folyamaton, végig az Ön érdekeit tartva szem előtt. Elsődleges célunk, hogy az eljárás a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban menjen végbe, biztosítva azt, hogy Ön is a jövőre <koncentrálhasson class=""></koncentrálhasson>

Csőd- és felszámolási eljárás

Adódhat olyan helyzet is, ahol egy gazdasági társaság felszámolás vagy csődvédelem alá kerül. Álljon Ön bármelyik oldalon (akár adós, akár hitelezői pozícióban), ránk bármilyen szituációban számíthat!

A csőd-, illetve felszámolási eljárások gyakran hosszú és bonyolult procedúrákká válhatnak.

Kímélje meg magát a felesleges idegeskedéstől és bürokratikus teendőktől, engedje meg, hogy végigvezessük Önt a folyamatokon! Irodánk munkatársai az első pillanatoktól az eljárás végéig végigkísérik a lépéseken, tevékenységünk során mindvégig az Ön érdekeit helyezzük elsődleges szerepbe.

Cégek átvilágítása

Tapasztalataink szerint amennyiben gazdasági társaságban üzletrészt, vagy részvényt szándékozik vásárolni ügyfelünk befektetési, vagy más üzleti cél megvalósítása érdekében irodánk amellett, hogy rendelkezik azzal a tudással, hogy a kapcsolódó okiratokat elkészítse, ez utóbbit megelőzve elvégzi a célzott társaság átvilágítását.

Amennyiben Ön azt tervezi, hogy új partnerrel köt hosszú távú szerződést, vagy egyéb ügyletben vesz részt, úgy szintén ajánlott, hogy tapasztalt jogászaink segítségével a megfelelő elemzések elvégzésre kerüljenek.

Irodánk vállalja, hogy az adott cég gazdasági helyzetére vonatkozóan részletes ügyvédi jelentést, továbbá kockázat-elemzést készít ügyfeleinek, amely alapján el tudják dönteni, hogy megkötik-e az adott jogügyletet vagy sem.

A fent részletezett tevékenység keretében átnézzük a cég iratait, szerződéseit jogügyleteit, továbbá audittal együttműködve járunk el.

Válságkezelés, csődmenedzsment

Adódhat, olyan gazdasági helyzet, egy vállalkozás életében, amikor fizetési nehézségek adódnak. Ilyenkor instabillá válhat cégünk helyzete, amely számos hátrányos következménnyel járhat. Ebben az esetben számos lehetőség áll még mindig a cég rendelkezésére, ehhez azonban szükséges ennek a helyzetnek a felismerése, melyet követően időben meg kell tenni a szükséges lépéseket. Irodánk jogászai széles körű tapasztalattal rendelkeznek a csődmenedzsmentet illetően.

 A pénzügyi nehézségekkel küzdő társaságokat illetően reorganizációs, és refinanszirozáshoz szükséges terveket állítunk össze, melynek kidolgozásához gazdasági szakértőkkel együttműködve járunk el. Teljes-körű tanácsadást nyújtunk megbízóinknak a vállalkozás struktúrájának újraszervezését illetően, beleértve a finanszírozást is. Az ilyen jellegű ügyekben általában a csődjogi kérdések mellett, cégjogi, adóügyi, és munkajogi kérdések is felmerülnek.

Kérjen időpontot, tapasztalt jogászaink állnak a rendelkezésére!

Átalakulás

Ahogy telik az idő cégünk egyre fejlődik, profitot, jövedelmet realizál. Ebben az esetben eljön az ideje annak, hogy társasági formát váltsunk, amikor az indokolttá válik. Ennek elsősorban a tagok, illetve a vezető tisztségviselő felelősségének kedvezőbbé tétele, vagy adózási szempontok az indokai. Átalakulás kapcsán a betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társasággá, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársasággá alakulhat át.

Az átalakulás összetett bonyolult eljárás. Ügyvédi irodánk munkatársai megoldással szolgálnak az a procedúra útvesztőire, valamint az adminisztráció, illetve a jogszabályok által rögzített követelményekkel tisztában vannak.

Hasonló eljárás az összeolvadás, és a szétválás. Az összeolvadás esetében kettő különálló vállalkozás megfelelő üzlet-, gazdasági indok, és érdek mellett egységként folytatja tevékenységét.

Szétválás esetén egy adott gazdasági társaság folytatja tovább a tevékenységét több különálló jogi személyként.

Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek olyan szerződéses rendelkezések, feltételek, melyeket egyoldalúan határoz meg az, aki az ÁSZF-t kibocsátja. Ügyvédi irodánk vállalja, hogy elkészíti Önnek illetve vállalkozásának az Általános Szerződési Feltételeit, mely harmonizál a cége tevékenységével, és a megkötendő ügyletekkel. Ennek természetesen meg kell, hogy feleljenek a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá annak a másik fél által történő elfogadásának is megvannak a törvényi feltételei.

Ügyvédi irodánk a megfelelő odafigyelés, és szakmai precizitás mellett elkészíti az Ön általános szerződési feltételeit a részletekre pontosan ügyelve.

Optimális cégszerkezetek létrehozása

Korábban népszerű eljárási mód volt, hogy adóparadicsomokban bejegyzett offshore-cégek tulajdonoltak hazai alapítású társaságokat. Figyelemmel az utóbbi években kialakult nemzetközi, európai, és nem utolsó sorban hazai gyakorlatra az offshore hátterű céghálózatok kialakítását nem javasoljuk. Nemcsak az adóhatóság, hanem az üzleti partnerek is egyből gyanakodni kezdenek, amikor tudomást szereznek az offshore elemről.

Sikeresen működő, profitot termelő társaság esetén, ez a cég vállalja a kockázatot, eszközöl befektetéseket, egyfajta „zászlós hajó”-ként funkciónál

Offshore cégek helyett belföldön, de legalábbis Európai Unión belül történő cégkombinációk létrehozását ajánljuk, melyben ügyvédi irodánk csapata mindenben az Ön segítségére lesz. Amikor vállalkozásunk jelentős profittal működik érdemes további cégeket létesíteni az adott projektek véghezviteléhez, kivitelezésében. Ezzel megóvjuk a zászlóshajót képező társaságot, hogy egy esetlegesen kevésbé sikeres ügylet vonatkozásában veszteséget realizáljon

Ahhoz, hogy egy cégszerkezet megfelelően működjön számos tényezőre ügyelni kell, többek között a kapcsolt vállalkozásokra.

Belföldi, legálisan működő biztonságos céghálózat is kialakítható ügyvédi irodánk segítségével. Keressen bennünket bizalommal.

Cégeladás, cégvásárlás

Egyre gyakoribb az, hogy ügyvédi irodánkat azzal bízzák meg régi, illetve új ügyfeleink, hogy üzlet-rész átruházásban történő közreműködésben lássunk el jogi képviseletet. Irodánk több éves rutinnal rendelkezik a szakszerű, gyors, és precíz ügyintézésben az üzlet-rész átruházással kapcsolatos ügyintézés vonatkozásában.

Kollégáink közreműködnek az okiratok megszerkesztésében, továbbá ellenőrzik az erre hivatott rendszeren keresztül a megvásárolni, illetve eladni kívánt gazdasági társaságot, így a felek biztonságban érezhetik magukat az ügyletkötést illetően.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Cégen belüli jogviták rendezése

Előfordul olyan eset, hogy több sikeresen lezárt üzleti évet követően a korábbi üzlettársak érdekei a jövőben valamely egyéb, vagy külső oknál fogva a továbbiakban nem harmonizálnak egymással. Ilyenkor a felek az érdek-összeütközés, vagy akár egy üzleti döntés meghozatalát, vagy meg nem hozatalát követően egymásnak feszülnek.

Ez a helyzet mindenképp megoldandó. Több fajta jogi megoldás is létezik a kialakult vita rendezésére. Általában egy ilyen jellegű összetűzés kialakulása a cég tulajdonosai közötti bizalomvesztést vonja maga után automatikusan, emiatt a közös munka a továbbiakban nem fog működni.

A konfliktus megoldására több fajta metódus is rendelkezésre áll. Ennek céljából irodánk vállalja a taggyűlés levezetését, valamint az lehetőség van arra is rászorítsuk az ellenérdekű felet az üzletrészének átruházására. Ennek kivitelezéséhez minden azon múlik, hogy mit a tartalmaz a társasági szerződés. A megoldás sok esetben lehetetlennek tűnik, azonban egy megfelelően alkalmazandó tárgyalási taktika megválasztása, vagy megfelelő eljárások folyamatba helyezése (pl.: tagkizárási per) esetén meglepő eredmény várható. A taktika megválasztásához az egyéb körülményekről részletesen tudomással kell bírjunk, melyek a vita kimenetelére befolyással vannak.

Cégmegszüntetés

Azt, hogy egy vállalkozás megszűnésre kerül az erre irányuló döntést sok minden indokolhatja. Nyugdíjba-vonulás, a cég tevékenysége a jövőben nem működőképes, vagy az, hogy nincs olyan személy, aki átvegye azt a továbbiakban. Ezekben az esetekben a tulajdonosok a céget a továbbiakban nem működtetik, az jövedelmet nem realizál, így fenntartása felesleges többletköltségeket eredményez.

Ennek a módja a végelszámolás. Erre akkor kerülhet sor, ha a társaság nem fizetésképtelen, továbbá a cég ellen semmilyen eljárás nincs folyamatban, beleértve az adó-, vagy egy hatósági intézkedéseket, bírósági pert, vagy végrehajtást.

Egy társaság végelszámolása komplex folyamat, azonban ebben az esetben úgy szüntethetjük meg a cégünket, hogy annak múltját összegezve minden kellemetlenségtől mentesen lezárhatjuk.

Kollégáink rendelkeznek a szükséges szakmai tudással, és tapasztalattal, mely szükséges ahhoz, hogy a megbízásban megjelölt cél elsődleges figyelembevételével a céget eredményesen megszüntessük.

Cégbejegyzés, és cégváltozások bejegyzés online

Ahogy azt említettük Ügyvédi Irodánk igyekszik az ügyvédség klasszikus értékeit megőrizni amellett, hogy a modern kor vívmányainak történő megfelelést is igyekszünk biztosítani.

Ügyvédi irodánk felkeresésével néhány napon belül sor kerülhet ügyfeleink cégének megalapításához anélkül is, hogy irodánkban személyesen megjelenne. Ehhez annyit kell tennie, hogy kitölti az alábbi elektronikus űrlapot, valamint kollegáinkkal időpontot egyeztet a részletek megbeszélése végett.

Amennyiben Ön a fenti szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy kérjen időpontot, vagy hívja személyesen Skype alkalmazáson keresztül ügyvédi irodánkat, ahol jogászaink video-beszélgetés által személyesen is állnak a rendelkezésére.

Irodánk videokonferencia elérhetősége: dr.hernadilawfirm

Lépjen velünk kapcsolatba!


Ingatlanjog

1. Adásvételi, bérleti, egyéb szerződések készítése

Az ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések néhány ponton eltérnek a többi adásvételi vagy bérleti szerződéstől: számos olyan tényező van, amelyre ajánlott (sok esetben pedig kötelező) kitérni. A teljesség igénye nélkül, néhány ilyen tényező:

 • Az ingatlan ingatlannyilvántartásban feltüntetett adatai
 • A birtokba adás ideje
 • Az ingatlan tehermentesítése
 • A vételár megfizetésének módja és ütemezése

A hitelkérelem sikeres elbírálása érdekében az elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog vagy eladási jog, banki hitelezéssel kapcsolatos információk mind-mind pontos, szakszerű megfogalmazást igényelnek. Az adásvétellel, átíratással és egyéb felmerülő költségek megfizetésével kapcsolatban szintén létezik egy követendő eljárási rend, amely meghatározza, hogy az adott fél melyik költség(ek)ért köteles felelni.

Nincs olyan univerzális sablon, amelyet minden ingatlanra rá lehetne húzni, hiszen sok esetben az egyes ingatlan típusokra is külön-külön eljárásrend vonatkozik, így például a termőföldekre is.

Ahogy a fenti rövid összefoglalóból is látszik, igen könnyen megüthetjük a bokánkat, ha nem a megfelelő módon járunk el a szerződés elkészítésekor. A legbiztosabb megoldás, ha már a tárgyalások legelején ügyvédhez fordulunk, és nem csak akkor, amikor menet közben (esetleg utólag) derül ki, hogy több ponton sem volt helytálló a szerződés.

Lépjen velünk kapcsolatba!2. Birtokháborítással kapcsolatos eljárások

Abban az esetben, ha birtokosként Önt jogalap nélkül birtokában zavarják vagy attól megfosztják: Önt birtokvédelem illeti meg.

Amennyiben ingatlanhoz kötődő birtokháborításról van szó és az a birtoksértéstől számított 1 éven belül történik, úgy az adott ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjénél, 1 éven túli esetben pedig a bíróságnál kérvényezhető az eljárás.

Sok esetben bérbeadó és bérlő között alakul ki birtokháborítási eljárás.
Példának okáért: adott egy szituáció, ahol a bérlő késve vagy egyáltalán nem fizet bérleti díjat. Bizonyos türelmi idő után a tulajdonos kénytelen felmondani a bérleti szerződést, viszont a bérlő nem hagyja el az ingatlant. Ügyvédi irodánk ezen a ponton segíthet a helyzet korrigálásában. A birtokvédelemmel kapcsolatban hozott határozat azonnal végrehajtható, a döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs. A birtoksértő először pénzbüntetést köteles fizetni, majd amennyiben időközben sem hagyott fel birtoksértő tevékenységével, akkor rendőrségi útra terelve kényszerítik annak felhagyására.

Abban az esetben, ha a fenti helyzetet el szeretné kerülni, úgy érdemes ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalni a bérleti szerződést, így a jogszabályoknak köszönhetően gyors és hatékony végrehajtásra kerül sor.

Lépjen velünk kapcsolatba!3. Termőföldekkel kapcsolatos jogügylete

Ahogy azt fentebb már említettük, a termőföldek, termőterületek az ingatlanok speciális esetei, nem ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak rájuk, mint az általános ingatlanokra.

A földforgalmi törvény jelenleg csak földműveseknek teszi lehetővé a földvásárlást 1 hektár felett.

De ki minősül földművesnek? A hatályos törvény szerint az, akinek:

 • mezőgazdasági vagy erdészeti szakképzettsége van, vagy
 • legalább három éve végez agrártermelést, vagy
 • legalább 25 százalékban tulajdonosa mezőgazdasági termelőszervezetnek.

A jogszabályoknak megfelelően mind a földtulajdon, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles.  Minden esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv dönt a szerződés jóváhagyásáról. A döntéssel szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

A legújabb szabályozás értelmében csak biztonsági papíron, ügyvédi ellenjegyzéssel nyújtható be a földhivatalhoz a szerződés, amelyet előzetesen jóváhagyott a hatóság. Az ügyintézés átlagosan fél évet vesz igénybe.

Lépjen velünk kapcsolatba!4. Képviselet földhivatal előtt

Bizonyos esetekben ajánlott jogi képviselettel rendelkezni a földhivatal előtt, irodánk pedig komoly szakmai tapasztalattal és múlttal rendelkezik többek között ezen a területen is.

Irodánk hathatós segítséget nyújt az adásvételi és egyéb szerződések precíz és minden részletre kiterjedő megfogalmazásában, megkötésében, valamint szerepet vállal az azokhoz kapcsolódó egyeztetések lebonyolításában. Képviseletünk és ügyintézési szolgáltatásaink kiterjednek a bankokkal és pénzintézetekkel kötött szerződésekre, megállapodásokra is, így biztos lehet benne, hogy a későbbiekben nem érhetik kellemetlen meglepetések.


Amennyiben a fent említett ügyletek bármelyikével kapcsolatban konzultációra van szüksége, keressen minket bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!


Építési jog

Ügyvédi irodánk több éves rutinnal, és mélyreható szakmai ismerettel rendelkezik vállalkozások, magánszemélyek, kivitelezők, és megrendelők jogi képviseletének széleskörű ellátásában az építési jog területén.

Ügyvédi irodánk jogászai a segítségére lehetnek a vállalkozási szerződések megszerkesztésében, biztosítva az Ügyfelek számára azt, hogy a szokásos üzleti érdekek figyelembevétele mellett a megbízók igényei érvényesüljenek. Amennyiben a megbízás arra irányul az ügy, vagy adott projekt végigkísérésében kell közreműködnünk, úgy megfelelő kapacitással rendelkezünk ennek teljesítésére is.

Ügyvédi irodánk ilyen irányú megbízása esetén a vállalkozási szerződés, valamint a kapcsolódó jogügyletek időtartamára nézve teljes körben áll a megbízók rendelkezésére, végigkísérjük a teljes folyamatot, valamint jogi tanácsadás keretében folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a vonatkozó jogszabályokról, elősegítve ezzel azt, hogy az adott helyzetben a megfelelő döntést meghozhassák.

Jogvita esetén, ha szükséges szakértő bevonása mellett vállaljuk a peres képviseletét is bármely oldalon áll.

Amennyiben kérdése van a témakört illetően az ügyvédi iroda munkatársai állnak a rendelkezésére.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Lépjen velünk kapcsolatba!

Gazdasági büntetőjog

A Dr. Hernádi Ügyvédi Iroda vállalja az Ön védelmének ellátását a büntető-eljárásban. Bármilyen ügyről is lévén szó érdemes ügyvédi irodánkkal már a gyanúsítás közlését megelőzően, ugyanis az első kihallgatásnak kiemelt jelentősége van az ügy kimenetele szempontjából.

Amennyiben ügyvédi irodánk látja el az Ön védelmét az adott büntető-eljárásban  a helyzetet felmérve felállítjuk a megfelelő védelmi stratégiát.

Amennyiben Ön vagy hozzátartozója ellen büntető-eljárás indul, vagy vele szemben kényszer-intézkedés (őrizet, letartóztatás) kerül foganatosításra, úgy célszerű felvenni ügyvédi irodánkkal a kapcsolatot, hogy a védelem a megfelelő helyen, és időben ellátásra kerüljön. Kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a letartóztatás, vagy egyéb kényszer-intézkedés Ön vagy hozzátartozója vonatkozásában megszüntetésre kerüljön.

Irodánk egy speciális területtel a gazdasági bűncselekmények miatt indult eljárásokban nyújt védelmet az ügyfelek számára. Irodánk tapasztalt ügyvédei részt vesznek, és segítik Önt a nyomozó hatóság (Nemzeti Adó-, és Vámhivatal, Rendőrség) által foganatosított eljárási cselekményeken, kihallgatásokon.

A gazdasági büntetőjogi ügyek minden esetben óvatos előkészületeket és jelentős körültekintést igényelnek. Az elsődleges cél minden esetben a megelőzés kell, hogy legyen – megfelelő tanácsadói segítséggel elkerülhetjük, hogy véletlenül gazdasági bűncselekményt kövessünk el. Minden ügy esetében létfontosságú a jogszabályok pontos ismerete és az ezeknek megfelelő pontos tájékoztatás. Jogi tanácsadás keretein belül irodánk segíthet megvitatnia törvények által meghatározott pontos lehetőségeket, az ügyfélre vonatkozó jogszabályokat. Irodánk ebben a szellemében mind a sértetti, mind a vádlotti helyzetben lévők számára megfelelő képviseletet biztosít.

Fontos, hogy már az esetleges gyanú felmerülésekor kérjünk ügyvédi segítséget, hogy az eljárás kezdetétől szakszerű védelemben részesüljünk. 

Lépjen velünk kapcsolatba!


Devizahiteles ügyek képviselte

Ügyvédi irodánk működésének kezdete óta képviseli ügyfeleit devizahiteles elszámolásokkal kapcsolatos perekben. Az ügyvédi iroda tapasztalt szakértővel jár el annak érdekében, hogy megfelelő színvonalú jogi képviseletet nyújtson az ügyfelek számára a pénzintézetekkel szemben, legyen az peres, vagy peren kívüli  eljárás.

Megbízás esetén a bankokkal kapcsolatos egyeztetetéseket illetően, egyezségkötési tárgyalást kezdeményezünk a hitelező pénzintézetekkel, abból a célból, hogy az adott ügy körülményeinek figyelembevételével a lehető legelőnyösebb helyzetet hozzuk ki ügyfeleink számára.

Amennyiben a megegyezés nem jön létre, úgy vállaljuk a peres eljárásban történő jogi képviseletet is ügyfeleink számára az illetékes bíróság előtt felperesi, illetve alperesi pozícióban is.

Irodánk több éves tapasztalattal rendelkezik jelzálogalapú- és autóhitelekkel kapcsolatos peres és egyeztető eljárások terén egyaránt, valamint a vonatkozó jogszabályi környezet figyelembe vétele mellett, végrehajtási eljárások megszüntetésére irányuló jogi eljárásokat is folytatunk, amennyiben ez jelentheti az ügy részbeni, vagy teljes megoldását.

Irodám nagy tapasztalatú és korrekt segítőkkel, pénzintézeti eljárásokban jártas külső szakértők, szakosodott jogász-partner segítségével végzi munkáját.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Követeléskezelés

Sajnos előfordulhat mind a gazdasági társaságok esetében, mind magánemberként, hogy követeléseinket nem tudjuk behajtani, így hivatalos útra kell azokat terelnünk. A teljesség igénye nélkül négy alterületen nyújtunk hatékony követeléskezeléshez kapcsolódó szolgáltatást.

1. Ügyvédi fizetési felszólítások készítése

A követelés-behajtás peren kívüli és peres eszközeihez érdemes és az esetek nagy részében nélkülözhetetlen a hozzáértő ügyvédi szakértelem. Gondoljunk bele, hogy egy peren kívüli felszólító levél elkészítése is mennyi munkával jár, ezen felül pedig észben kell tartanunk azt is, hogy egy hibásan elkészített levélnek milyen jogi következményei lehetnek.

Az adósságokhoz, tartozásokhoz kapcsolódó peres eljárások igen gyakoriak, de gyors lebonyolításuk komoly szakértelmet igényel. Egy nem megfelelő módon elkészített levél a későbbiekben is sok gondot okozhat a bizonyítás során.

Kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Ön jogos érdekeit maradéktalanul képviseljék, és az eljárást a lehető leghatékonyabban végigkísérjék.

2. Fizetési meghagyásos eljárások indítása

A fizetési meghagyásos eljárás egy közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás, amely területtől függetlenül bármely közjegyzőhöz benyújtható. A pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony eszköze, azonban a hatékonysága nagyban függ a pontos szabályok ismeretétől, ezért elmondható, hogy elkészítése is megfelelő szakértelmet igényel.

Bizonyos esetekben kötelező fizetési meghagyásos eljárást indítani a bírósági pert megelőzően. Amennyiben a követelésünk összege nem haladja meg a 3 millió forintot, lejárt és pénztartozásról van szó, úgy fizetési meghagyásos eljárást kell indítanunk.

A fizetési meghagyásos eljárás rendkívül hatékony eszköz tud lenni, amely sok esetben hatékony segítséget nyújthat. Ahhoz, hogy ezt a funkcióját megfelelően ellássa, olyan szakemberekre van szükség, akik pontosan ismerik az eljárás formai követelményeit, lépéseit és megteszik a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy Ön mihamarabb behajthassa követelését.


3. Egyéb peres képviselet

A követelésekhez kapcsolódó peres eljárások igen sokfélék lehetnek, és mind bonyolultságukban, mind a kapcsolódó gazdasági környezet változékonyságában jelentősen eltérnek egymástól. Ezeket az ügyeket jellemzően jól felfogott üzleti célok vezérlik, amelyek pontos részletei azonban minden esetben felderítendőek, különös odafigyelést igényelnek.

Irodánk több éves szakmai rutinnal és jelentős szakértelemmel bír komplex polgári peres ügyek lebonyolításában. Legyen szó bármilyen szituációról, kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt és cégét a lehető leghatékonyabban képviseljék az eljárás során.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Agrárjog

Hazánkban és az Európai Unióban is egyre fontosabb tényezőként jelennek meg a termőfölddel kapcsolatos gazdasági vállalkozások. Az agrárium területéről érkező ügyfeleink részére irodánk speciális jogi csomagot nyújt, amely magába foglalja a szerződések előkészítését, a teljes körű ügyintézést, valamint az uniós pályázatokhoz kapcsolódó jogi támogatást és tanácsadást. Vállaljuk a termőfölddel és agrárgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos bérleti- és adásvételi szerződések elkészítését, valamint az ezzel kapcsolatos jogi ügyletek teljes körű ügyintézését, hatósági eljárások lefolytatását. Munkatársaink rövid határidőn belül megszerkesztik termőföld adásvételi- és haszonbérleti szerződéseit, majd a szerződéskötéseket követően elvégzik a termőföld tulajdon-, illetve használati jogának megszerzéséhez a hazai hatósági eljárásokban a szerződő felek jogi támogatását, érdekképviseletét, kapcsolatot tartanak az illetékes hatóságokkal és elősegítik az eljárások gyors, zökkenőmentes lefolytatását. Ezen felül foglalkozunk élő állatok adásvételének, szaporításának, szállításának, feldolgozásának jogi vetületeivel, illetve az agrárágazatban pályázható állami és európai uniós pályázatok elnyeréséhez nyújtunk teljes körű jogi támogatást ügyfeleinknek. Megbízás esetén irodánk ellátja a mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozó társaságok peres és nemperes képviseletét, jogi tanácsadását.

Családjog

Házassági vagyonmegosztás

A házasság felbontását és a járulékos kérdésekben történő bírósági ítéletet, vagy egyezséget követi a házassági vagyonmegosztás.

A házassági közös vagyon megosztás alapvetően két módon lehetséges. Az első, ha a korábbi házas felek egy megállapodásban rögzítik, hogy az életközösség során felhalmozott vagyont, hogyan miként osztják meg egymás között. Amennyiben a felek ezt a megoldást választják, úgy jelentős időt, energiát, és költséget takarítanak meg, ugyanis egyetlen okirattal a bonyolultnak tűnő helyzet rövid, békés úton megoldható.

Amennyiben a felek elképzelési nem találkoznak, úgy valamelyik korábbi házas fél bírósági úton kérheti a házassági közös vagyon megosztását.

Ügyvédi irodánk a házassági közös vagyon megosztásával kapcsolatban nagyfokú szakértelemmel, és több éves rutinnal rendelkezik, akár békés, peren kívül, akár hosszan-tartó vagyonmegosztási perről lévén szó állunk az Ön rendelkezésére.

SZÜLŐI FELÜGYELETI JOGOK, GYERMEKELHELYEZÉS

A gyermek felügyeleti jogának gyakorlása abban az esetben merül fel, hogyha az addig házastársként vagy élettársként élő szülők különválnak. Mikor egy házasság felbontásra kerül, a gyermekhez kapcsolódóan három kapcsolattartási kérdésben kell megállapodásra jutni:

 • A gyermek melyik szülőnél lakjon, hol kerüljön elhelyezésre
 • A távol lévő szülő tartásdíjat kell, hogy fizessen, ennek az összegében
 • A távol lévő szülő is tarthatja a kapcsolatot a gyermekkel, ennek a részleteivel kapcsolatban szintén megegyezésre kell jutni.

A felügyeleti jog gyakorlásáról elsősorban a szülők döntenek. Döntésüknek a gyermek érdekeit kell szolgálnia, ha nem sikerül megállapodásra jutniuk, akkor ezt a döntést a bíróságnak kell meghoznia.

Amennyiben a szülők nem tudnak megegyezni, úgy az elhelyezésről a bíróság hoz határozatot. A bíróság annak figyelembevételével dönt, hogy miképp biztosítható a gyermek legkedvezőbb testi, értelmi és erkölcsi fejlődése.

A gyermekhez kapcsolódó felügyeleti jog bírói rendezése iránti változtatáshoz a per megindítására a felügyeleti jogot szüneteltető szülő, a gyámhatóság és az adott ügyész jogosult.

A gyermek elhelyezésének megváltoztatását akkor lehet kérni, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság a döntését alapozta, a döntés meghozatala óta lényegesen megváltoztak, így a döntés megváltoztatása érdekében áll.


Gyermek, és rokontartás

Gyermek, illetve rokontartás illeti meg azt a szülőt, akinél a gyermek az életközösség megszűnését követően elhelyezésre kerül. Ez azonban a gyakorlatban számos kérdést, vet fel, valamint a korábbi házassági, és/vagy élettársi kapcsolatok megszüntetése miatt adódott konfliktusok miatt gyakran alakul ki jogvita a felek között. Ügyvédi irodánk magas szintű szakértelemmel látja el a fenti helyzetben az Ön jogi képviseletét kihozva az ügyből a legjobbat a körülményekhez viszonyítva.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Nemzetközi- és Európai Uniós jog

Előfordulhat, hogy nem csak hazai ügyletekkel kapcsolatban van szükségünk tanácsadásra, képviseletre, ügyvédre. Ügyvédi irodánk több év tapasztalattal rendelkezik nemzetközi jog és Európai Uniós jog területén. Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben a lenti lista bármelyikével kapcsolatos ügyet szeretne intézni.

Irodánk több külföldi és nemzetközi ügyvédi irodával is kapcsolatban áll, akik, amennyiben szükséges, további segítséget biztosítanak abban, hogy hatékony ügyintézést biztosítsunk határokon átnyúló ügyekben is.

1. Magyar állampolgárok külföldi szükségleteinek érvényesítése

Olykor igen nehéz lehet országunk jogi útvesztőjében is eligazodni, nem beszélve a uniós vagy nemzetközi jogról. 2004 óta tagja Magyarország az Európai Uniónak, így egyre több gazdasági társaság vagy természetes személy számára válhat relevánssá a tanácsadás vagy képviselet.

Ügyletek, amelyekben segítséget nyújtunk Önnek:

 • Cégalapítás külföldön
 • Határokon átnyúló gazdasági vagy kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos ügyintézések
 • Külföldön történt káresetekkel kapcsolatos képviselet
 • Külföldi irodákkal való kapcsolatfelvétel magyar állampolgár ítéletének végrehajtása érdekében
 • Európai Uniós jogértelmezés, jogtanácsadás

2. Okiratok, szerződések készítése angol nyelven

Az első ponthoz szorosan kapcsolódik a dokumentumok, okiratok kérdésköre. Ügyvédeink több éves tapasztalattal és szakértelemmel fordítják le és készítik el az Ön számára szükséges dokumentumokat az adott területre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Irodánk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a szabályoknak megfelelően a hivatalos okiratok mind hiteles fordításnak minősüljenek, hogy önnek ezzel se kelljen foglalkoznia.

3. Jogi szakvélemények készítése külföldi állampolgárok számára

Külföldi állampolgárok számára legalább akkora szükség van a magyar jogszabályokban való eligazításra, mint nekünk a nemzetközi jogokat illetően. Legyen szó akár egy egyszerű szerződéssel kapcsolatos kérdésről vagy a megfelelő gazdasági társaság kiválasztásáról: nálunk megtalálja az Önnek legmegfelelőbb megoldást!


4. Külföldi állampolgárok hazai jogi ügyeiben való jogi képviselet

A tanácsadással és szakvéleményezéssel nem áll meg irodánk szolgáltatásköre. Természetesen, amennyiben ügyfeleinknek szüksége van jogi képviseletre is, úgy annak sincs semmi akadálya. Keressen fel minket, hogy egyeztethessünk egy időpontot a részletek megbeszéléséhez.


5. Követeléskezelés határokon átnyúló ügyekben

Amennyiben olyan ügyletről van szó, ahol Ön a sértett, a hitelező vagy egyszerűen csak szüksége van követelésének behajtására Magyarország területén kívül, akkor ne keressen tovább, megtalálta a megfelelő embereket!

Lépjen velünk kapcsolatba!


Szállítmányozási jog

1. Szállítmányozási, fuvarozási és egyéb szerződések elkészítése

A polgári törvénykönyv külön meghatározza a szállítmányozási szerződés fogalmát, ebből is látszik, hogy egy elég specifikus szerződéstípusról van szó: szerződésmintát, sablont aligha lehet általános formában az ügyfeleknek adni.

Egy bonyolultabb keretszerződést olykor nehéz lehet átlátni, főleg, hogyha bővítésre, módosításra kerül sor. Egy nem megfelelően elkészített dokumentáció komoly bírságokkal is járhat, ugyanis sok esetben nagyon komoly szabályrendszernek kell megfelelni.

Irodánk segít egészen a megfelelő dokumentumok megszerzésétől és elkészítésétől a jogszabályváltozások nyomon követésén keresztül a korrekciókig a szállítmányozás, fuvarozás minden területén, hogy Önnek a dokumentumok miatt ne kelljen aggódnia.


2. Közúti bírságokkal kapcsolatos ügyintézés

Az előző pontban említett szigorú szabályrendszerből kifolyólag a szállítmányozási ügyletekkel kapcsolatos szabálysértések szinte minden esetben súlyos büntetést vonnak maguk után.

Ilyen esetekben ügyvédeink elsődleges célja a jogi háttér feltérképezése és annak lehető legpontosabb behatárolása. Szolgáltatásunk kiterjed a felelős hatóságokkal, szervekkel (pl. Az adott járási hivatal vagy NAV) való kapcsolattartásra is.

A jogszabályok és törvények ismeretében előfordulhat, hogy lehetséges enyhítést kérni, fellebbezni a bírsággal kapcsolatban. Irodánk képviseli Önt ezen ügyekben is, keményen dolgozva azért, hogy Önnek a legjobb megoldással szolgálhassunk!

Lépjen velünk kapcsolatba!


Közigazgatási jog

1. Tanácsadás adózási ügyekben, képviselet a NAV, önkormányzati adóhatóság előtt

Ezen szolgáltatáscsokor igen szerteágazó, így csak néhányat emelünk ki a leggyakrabban előforduló esetekből (a teljesség igénye nélkül):

 • Tanácsadói szolgáltatásunk keretein belül kiválasztjuk az Ön számára legmegfelelőbb adózási fajtát, megvizsgáljuk azon lehetőségeket, amelyekkel elkerülhetőek a felesleges többlet adóterhek.
 • Irodánk Önnel egyeztetve megvizsgálja a pontos jogszabályi hátteret, majd ennek ismeretében összegyűjti, összegzi az Ön számára fontos dokumentumokat és határidőket.
 • A tanácsadás mellett természetesen jogi képviseletet is vállalunk a hatóságok, szervek előtt, amennyiben szükséges

Irodánk részletesen áttekinti és megvizsgálja cégét, annak működését, és tanácsot ad arra vonatkozóan, miképp tud cége a lehető legkevesebb adminisztrációs- és adóteher mellett hatékonyan működni. Szükség esetén feltérképezzük, milyen határidőkkel, milyen illetékeket kell megfizetni. A cél, hogy úgy koncentrálhasson ügymenetére, miközben nem kell aggódnia amiatt, hogy betartja a jog által támasztott elvárásokat.


2. Képviselet kisajátítási ügyekben

A kisajátítási ügyek igen speciálisak, hiszen minden esetben az állam az ügylet másik szereplője. Jogaink azonban ettől függetlenül ugyanúgy megilletnek, fontos, hogy azokkal maximálisan éljünk. A jogszabályok pontos ismeretével irodánk hathatós segítséget nyújt abban, hogy minden esetben megfelelő mértékű kártalanítást kapjon az Önt ért károkért.

Célunk, hogy az általunk képviselt ügyfél minél hamarabb és minél méltányosabb összeghez jusson: a kártalanítás mindenki számára a lehető legjobb megoldással végződjön.


3. Képviselet egyéb közigazgatási ügyekben

Bár vannak tipikusnak mondható közigazgatási ügyek, ebbe a kategóriába mégis számos és igen sokféle eset tartozhat. A közigazgatási ügyek igen sokrétű halmazában sokszor nehézkes az eligazodás, a megfelelő jogszabályok felkutatásához szakmai segítségre van szükség.

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik közigazgatási ügyek terén. Ezt a tapasztalatunkat arra használjuk, hogy gördülékeny lefolyást biztosíthassunk minden olyan ügyének, amely ehhez a területhez kapcsolódik. Munkánk során a hangsúly a pontosságon és a részletek megértésén nyugszik, ezek alapjain építkezve biztosítjuk az ügymenet hatékony lefolyását.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Közlekedési Büntetőjog

A hétköznapok során gyakran adódhat olyan helyzet különösen vezetés közben, hogy a hatóságok szerint valamely Büntető Törvénykönyv által rögzített tényállást kimerítjük. Irodánk kiemelten foglalkozik közlekedési büntető- ügyekben a védelem ellátásában. Számos olyan apróságnak tűnő tényező merülhet fel, amely meghatározza azt, hogy a hatóságok által megjelölt büntetőjogi tényállást kimerítettük-e. Ezeknek felismeréséhez, valamint annak érdekében, hogy a megfelelő eljárási cselekmények foganatosításra kerüljenek az Ön jogainak a megőrzése érdekében úgy hatékony, és aktív védelemre van szükség. Ebben lehetünk a segítségére, amennyiben megbízást ad ügyvédi irodánknak.

Közlekedésjogi szakterületeink: ittas vezetés, közúti baleset, közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása, cserbenhagyás, közlekedési szabálysértés, engedély nélküli vezetés, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Öröklési jog

Az élet törvényszerűsége, hogy szeretteink nem élhetnek örökké velünk, sajnos eljön az az idő (előbb vagy utóbb), amikor el kell búcsúznunk tőlük, el kell engednünk őket.

Szeretteink elveszítése önmagában is elég nagy trauma és veszteség, de ezzel a folyamat még nem ér véget. Jogi szemszögből a neheze még csak ez után következik. Ügyvédi irodánk sok éves tapasztalattal rendelkezik ezen a területen: végigvezetjük Önt a jogi procedúrán elejétől a végéig.

1. Végrendelet

Végrendeletünk tartalmát teljesen szabadon határozhatjuk meg, azonban néhány apró hiba is érvénytelenné teheti azt, így célszerű hozzáértő szakemberekkel közösen elkészíteni jogutódlásunk rendjét.
A végrendelkezésnek 3 különböző formája van:

 • Közvégrendelet – közjegyző közreműködésével jön létre
 • Írásbeli magánvégrendelet – alapvetően nem szükséges hozzá ügyvéd, viszont abban az esetben, ha ügyvédi ellenjegyzésével jön létre, úgy bekerül a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásába. Ebben az esetben biztosan nem vész el vagy kerül eltitkolásra a végrendelet.
 • Szóbeli végrendelet (csak kivételes, életet fenyegető és rendkívüli esetekben lehetséges)

Ahhoz, hogy a későbbi félreértések elkerülhetőek legyenek, ügyvédi irodánk a legmagasabb diszkréció és az előírások, szabályok pontos ismerete mellett segít összeállítani végrendelkezését.


2. Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás az elhunyt utolsó állandó bejelentett lakóhelye szerint illetékes közjegyzőnél indul meg, valamint a tárgyalás is itt kerül megtartásra. Az örökösöket megillető vagyont az illetékes közjegyző adhatja át. A végzés 15 napon belül fellebbezéssel megtámadható. Az örökösök igényeiket a hagyatéki eljárástól elkülönítve, perben  is érvényesíthetik.

Tekintve, hogy napjainkban a gazdasági és jogi környezet rendkívül gyorsan változik, a jogi képviselet a hagyatéki ügyekben is fokozatosan egyre indokoltabbá válik. A hagyatéki ügyek bonyolultsága ezt a képet tovább élesíti. Amennyiben az öröklés kapcsán jogvita merül fel, úgy irodánk öröklési jogi ügyekben peres képviseletet is vállal.

Fontos tehát, hogy képviseletünkkel egy olyan tapasztalt ügyvédet bízzunk meg, aki helyettünk, illetve velünk együtt intézkedik, a hagyatéki tárgyaláson képvisel minket, szükséges esetben pedig igényt terjeszt elő, vagy egyezséget köt.

3. Öröklési per

Előfordulhat, hogy a fent említett hagyatéki eljárás kimenetele nem a várt módon végződik, ilyenkor mindenféleképpen szükségünk lesz egy tapasztalt ügyvédre, aki ügyünket képviseli: egyfelől a jogi szabályozás pontos ismerete, és a lehetőségek meghatározása végett, másfelől pedig az eljárás zökkenőmentes lebonyolítása miatt.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Társasházak jogi képviselete

Ügyvédi irodánk intenzíven foglalkozik meglévő, és újonnan alakuló társasházak jogi képviseletének ellátásában. Jogászaink elsődlegesen az következőkben nyújtanak jogi szolgáltatást a társasházak részére:

- Társasházi alapító okiratok megszerkesztése

- Társasházak alapító okiratának elkészítése

- Szervezési-, és Működési Szabályzatok elkészítése a lakóközösség igényeinek, és a jogszabályoknak megfelelő elkészítése

- A társasház követeléseinek kezelése elmaradt közös költség, rezsi-tartozások vonatkozásában.  Ez utóbbi esetben ügyvédi irodánk segítségükre lehet felszólítások, fizetési meghagyások, valamint végrehajtási eljárások kezdeményezését illetően.

- a társasházat ért károk (pl.: kivitelezés során történt) vonatkozásában peres eljárás folyamatba helyezése, és a jogi képviselet ellátása.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Letelepedési-, állampolgársági ügyek

Irodánk jogászai segítenek abban, hogy eredményesen tudják megigényelni a Magyarországra való bevándorláshoz és a magyarországi munkavállaláshoz szükséges engedélyeket.

Tevékenységünket  a 2007. évi I. törvény, a 2007. évi II. törvény és az egyéb irányadó magyar és európai uniós  jogszabályok által   meghatározott keretek között végezzük. Kizárólag csak a jogszabályok által megengedett  tartózkodási engedélyek ügyintézésben működünk közre. Az illegális bevándorlással kapcsolatos ügyekkel semmilyen formában nem foglalkozunk! 

Munkatársaink felkészültsége, és teherbírása garantálja, hogy kérelme szakszerűen kerüljön benyújtásra. Ha Ön  az Európai Unión kívüli állampolgár és Magyarországra való bevándorlással vagy magyarországi munkavégzéssel kapcsolatos kérdése van, akkor forduljon hozzánk jelentkezzen az konzultációra! Irodánk vezető nemzetközi, és európai mesterjogász végzettséggel rendelkező ügyvédje áll az Ön rendelkezésére.

Ügyvédi Irodánk profiljába tartoznak a következő eljárások

 

Lépjen velünk kapcsolatba!


Jogi tanácsadás

Pénzügyi jogi képviselet, tanácsadás

A Dr. Hernádi Ügyvédi Iroda kiemelt profilja az üzleti-, társasági, és gazdasági jog, emiatt intenzíven foglalkozunk üzletviteli tanácsadással is a jogi konzultáción túlmenően.

A fenti témakör kapcsán röviden ismertetjük az általános, és egyben leggyakoribb kérdéseket.

Házipénztár

A cégek auditjainak, könyvelési anyagainak, az ott fellelhető okiratoknak a valóságnak kell, hogy megfeleljenek, az adóhatóságnak is ebből kell kiindulnia, miszerint a vállalkozás könyvelése valós gazdasági eseményeket, továbbá valós tranzakciókat jelenít meg.

Adódhat olyan helyzet azonban, amikor a könyvelésbe történő bejegyzések nem valós adatokat rögzítenek. Tipikus eset az, amikor a vállalkozás könyvelésében a házipénztárban nagyobb összegű pénzeszköz van nyilvántartva, azonban, az adott összeg valójában fizikai mivoltában nem fellelhető.

A fenti helyzet legfőképp akkor jelent problémát számunkra, ha cég fizetésképtelenségét megállapítják, valamint a felszámolási eljárást elrendelik.

Az adóhatóság kiemelt figyelmet szentel a pénztárhiánnyal kapcsolatos elszámolási kötelezettséget illetően. Amennyiben a részletezett körülmények fennállnak, a társaság ügyvezető számos adóhatósági, mi több büntetőjogi problémával kell szembenéznie.

A fenti helyzet akként oldható meg, hogy a könyvelés szerinti házipénztárban megjelölt összeg a oda valójában befizetésre kerül. Ennek végrehajtása jogászi, és adószakértői tanácsra van szükség abból a célból, hogy Ön az adott helyzetben a megfelelő döntést tudja meghozni, lehetőleg elkerülve az időt, energiát, és idegrendszert sem kímélő adóhatósági, vagy esetleges büntető-eljárást.

Amennyiben Ön a fenti problémával szembesül, úgy forduljon hozzánk bizalommal!

Tagi kölcsön

Tagi kölcsön nyújtása a társaság felé nem tiltott, azonban annak nem megfelelő nyilvántartása, és könyvvezetése számos problémát vethet fel. Sokszor fordul elő, hogy a tagi kölcsön nem megfelelően, vagy tévesen kerül be a könyvelésbe, nevezetesen hátrasorolt kötelezettség helyett, rövid lejáratú kötelezettségként kerül rögzítésre.

Nagyobb összegű tagi kölcsön esetén számíthatunk arra, hogy az adóhatóság ellenőrzést eszközöl vállalkozásunknál. Ebben az esetben a tagi kölcsönt nyújtó személynek bizonyítani kell, hogy a tagi kölcsönt milyen forrásból nyújtotta a cég számára. Amennyiben ezt a tulajdonos nem tudja bizonyítani, nemcsak a társaság, hanem a tulajdonos magánvagyona is veszélybe kerülhet.

Amennyiben a vizsgálat során az adóhatóság adóhiányt állapít meg a cégnél, úgy amellett, hogy az adóhiány megfizetésére kötelezi a társaságot, ezen felül számíthat rá, hogy jelentős adóbírság kerül a céggel szemben kiszabásra, amely adott esetben a cég végét is jelentheti. Ebben az esetben annak a lehetősége is fennáll, hogy a adóhatósági feljelentésre a tagi kölcsönt nyújtó személlyel szemben büntető-eljárás indul költségvetési csalás miatt.

Amennyiben adóellenőrzés még nincs folyamatban a tagi kölcsön megfelelő kivezetésére számos jogi, és könyveléstechnikai abszolút jogszerű megoldást tudunk kínálni.

Jogi képviselet adóhatósági eljárásban

Amennyiben Ön, illetve cége bárminemű problémával szembesül a fent felsoroltakkal, és ennek következtében adóhatósági eljárás indul Ön ellen, úgy az Ön megbízása esetén ügyvédi irodánk jogászai adószakértő partnerünkkel együttműködve ellátja az Ön jogi képviseletét.

Online  jogi tanácsadás

Ügyvédi irodánk az ügy természetétől függően lehetőséget biztosít ügyfelei számára magyar, és angol nyelvű jogi tanácsadásra előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a szituáció úgy kívánja meg videokonferencia formájában közreműködünk jogügyletek lebonyolításában a jogi tanácsadáson túlmenően. A jelen menüpontban megjelölt szolgáltatás igénybevételére email, vagy erre hivatott applikáción (skype) keresztül van lehetőség.

Ügyvédi irodánk skype címe: dr.hernadilawfirm

Lépjen velünk kapcsolatba!


Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek olyan szerződéses rendelkezések, feltételek, melyeket egyoldalúan határoz meg az, aki az ÁSZF-t kibocsátja. Ügyvédi irodánk vállalja, hogy elkészíti Önnek illetve vállalkozásának az Általános Szerződési Feltételeit, mely harmonizál a cége tevékenységével, és a megkötendő ügyletekkel. Ennek természetesen meg kell, hogy feleljenek a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá annak a másik fél által történő elfogadásának is megvannak a törvényi feltételei.

Ügyvédi irodánk a megfelelő odafigyelés, és szakmai precizitás mellett elkészíti az Ön általános szerződési feltételeit a részletekre pontosan ügyelve.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Cégalapítás, cégmódosítás, változás-bejegyzés

Amennyiben Ön Kft., Kkt. Bt. Zrt. alapítására ad megbízást, úgy ügyvédi irodánk vállalja a szükséges okiratok megszerkesztését és ellenjegyzését, a cégbíróság előtti jogi képviselet ellátását, valamint a fentiekkel kapcsolatos teljes-körű jogi tanácsadást.  Ügyvédi irodánk a lehető legrövidebb időn belül intézkedik a cég bejegyzése iránt, biztosítva ezzel a megbízók számára a gördülékeny, gyors, és precíz ügyintézést. A cégalapításhoz az alábbi adatlap kitöltése szükséges.

Ennek megfelelően ellenőrizzük az átadott adatok alapján a küldéstől számított 1 munkanapon belül, hogy a megküldött adatok alapján van-e akadálya a cégbejegyzés megtörténtének. Ha az adategyeztetés megtörtént, megszerkesztjük az alapításhoz szükséges iratokat. Az aláírást, és ellenjegyzést követően a bejegyzési kérelmet, valamint annak a mellékleteit haladéktalanul benyújtjuk az illetékes cégbírósághoz a bejegyzés végett. Kapcsolat.

Amennyiben a cégkivonatban megjelölt adataiban változás áll be (pl.: székhelyváltás, új ügyvezető kinevezése, telephely-, fióktelep-létesítés,), tagok személyében módosítás történik úgy azok cégkivonatba történő bejegyzése szükséges. Ha az Ön cégében jegyzett tőke-emelés szükséges, annak úgyszintén feltüntetésre kell, hogy kerüljön a cég-nyilvántartásban. Amennyiben ilyen irányú megbízást ad ügyvédi irodánknak, úgy kollégáink készséggel állnak a rendelkezésére.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Átalakulás

Ahogy telik az idő cégünk egyre fejlődik, profitot, jövedelmet realizál. Ebben az esetben eljön az ideje annak, hogy társasági formát váltsunk, amikor az indokolttá válik. Ennek elsősorban a tagok, illetve a vezető tisztségviselő felelősségének kedvezőbbé tétele, vagy az adózási szempontok optimalizálása, illetve az ideális társasági- illetve cégjogi környezet kialakítása az indokai. Átalakulás kapcsán a betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társasággá, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársasággá alakulhat át. 

Az átalakulás összetett bonyolult eljárás. Ügyvédi irodánk munkatársai megoldással szolgálnak a komplex eljárás, illetve a kapcsolódó adminisztratív feladatok teljeskörű lebonyolítását illetően, a szerte-ágazó jogszabályokkal teljes mértékben tudomással bírnak.

Hasonló eljárás az összeolvadás, és a szétválás. Az összeolvadás esetében kettő különálló vállalkozás megfelelő üzlet-, gazdasági indok, és érdek mellett egységként folytatja tevékenységét. Szétválás esetén egy adott gazdasági társaság folytatja tovább a tevékenységét több különálló jogi személyként.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Cégmegszüntetés

Azt, hogy egy vállalkozás megszűnésre kerül az erre irányuló döntést sok minden indokolhatja. Nyugdíjba-vonulás, a cég tevékenysége a jövőben nem működőképes, vagy az, hogy nincs olyan személy, aki átvegye azt a továbbiakban. Ezekben az esetekben a tulajdonosok a céget a továbbiakban nem működtetik, az jövedelmet nem realizál, így fenntartása felesleges többletköltségeket eredményez.

Ennek az egyik módja a végelszámolás. Erre akkor kerülhet sor, ha a társaság nem fizetésképtelen, továbbá a cég ellen semmilyen eljárás nincs folyamatban, beleértve az adó-, vagy egy hatósági intézkedéseket, bírósági pert, vagy végrehajtást.

Egy társaság végelszámolása komplex folyamat, azonban ebben az esetben úgy szüntethetjük meg a cégünket, hogy annak múltját összegezve minden kellemetlenségtől mentesen lezárhatjuk.

Kollégáink rendelkeznek a szükséges szakmai tudással, és tapasztalattal, mely szükséges ahhoz, hogy a megbízásban megjelölt cél elsődleges figyelembevételével a céget eredményesen megszüntessük.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Cégen belüli jogviták rendezése

Előfordul olyan eset, hogy több sikeresen lezárt üzleti évet követően a korábbi üzlettársak érdekei a jövőben valamely egyéb, vagy külső oknál fogva a továbbiakban nem harmonizálnak egymással. Ilyenkor a felek az érdek-összeütközés, vagy akár egy üzleti döntés meghozatalát, vagy meg nem hozatalát követően egymásnak feszülnek.

Ez a helyzet mindenképp megoldandó. Több fajta jogi megoldás is létezik a kialakult vita rendezésére. Általában egy ilyen jellegű összetűzés kialakulása a cég tulajdonosai közötti bizalomvesztést vonja maga után automatikusan, emiatt a közös munka a továbbiakban nem fog működni.

Egy társaság végelszámolása komplex folyamat, azonban ebben az esetben úgy szüntethetjük meg a cégünket, hogy annak múltját összegezve minden kellemetlenségtől mentesen lezárhatjuk.

A konfliktus megoldására több fajta metódus is rendelkezésre áll. Ennek céljából irodánk vállalja a taggyűlés levezetését, valamint az lehetőség van arra is rászorítsuk az ellenérdekű felet az üzletrészének átruházására. Ennek kivitelezéséhez minden azon múlik, hogy mit a tartalmaz a társasági szerződés. A megoldás sok esetben lehetetlennek tűnik, azonban egy megfelelően alkalmazandó tárgyalási taktika megválasztása, vagy megfelelő eljárások folyamatba helyezése (pl.: tagkizárási per) esetén meglepő eredmény várható. A taktika megválasztásához az egyéb körülményekről részletesen tudomással kell bírjunk, melyek a vita kimenetelére befolyással vannak.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Cégalapítás Magyarországon

Egy vállalkozás elindítása, azaz a cégalapítás Magyarországon csupán néhány napot vesz igénybe, beleértve az áfa-regisztrációt is – ezzel Magyarország az egyik utolsó olyan ország, ahol az uniós adószámok kiadása automatikusan történik. Mindez pedig a 9%-os társasági adóval kiváló üzleti és befektetési lehetőségeket kínál Magyarországon olyan külföldi állampolgároknak, akik költséghatékony megoldásokat vagy igényeiknek megfelelő központot szeretnének létesíteni egy európai országban.


Miért érdemes Magyarországot választani?


 • gyors és könnyű cégalapítás: cégbejegyzés 4-5 nap alatt
 • alacsony társasági adó: a 9%-os adókulcs az egyik legalacsonyabb Európában
 • azonnali uniós adószám: nincs várakozás, nincsenek külön előírások
 • alacsony alaptőke, melyet nem is kell előre befizetni
 • költséghatékony cégalapítás és -fenntartás
 • központi helyen az Európai Unió szívében, remek infrastruktúrával
 • vízum vagy tartózkodási engedély egyszerűen, bármilyen nemzetiségű állampolgárnak

A Dr. Hernádi Ügyvédi Iroda teljes körű támogatást nyújt a cégindításhoz. Az alapcsomagunk magában foglalja a cégalapítást, a cégbejegyzés illetékét, az áfa-regisztrációt, a bankszámlanyitást és az alapvető könyvelési szolgáltatást. Attól függően, hogy hol és milyen tulajdonosi struktúrával alapítunk Önnek céget, akár meghatalmazással is tudjuk vállalni az egész folyamat lebonyolítását. Az erre vonatkozó előírásokról kérdezze munkatársainkat!


ÁRAINK


Válassza az üzleti céljainak és jelenlegi helyzetének leginkább megfelelő cégalapítási csomagot! Minden ajánlatunk tartalmaz minden, az alapításkor kötelező elemet, így nem kell rejtett költségektől tartania. A regisztráció időigénye: az aláírást követően akár 4-5 munkanapon belül


1. csomag:

Ez a lehetőség csak akkor választható, ha a cég rendelkezésére áll egy saját székhelycím és az ügyvezető el tudja olvasni a cég részére érkező magyar nyelvű hivatalos dokumentumokat, illetve önállóan el tudja végezni az ügyfélkapu-regisztrációt.

 • cégalapítás
 • illetékmentes cégalapítás
 • helyi és EU-s adószám
 • asszisztencia a bankszámlanyitáshoz
 • dokumentáció angol és magyar nyelven
 • adóazonosító jel és TB-szám az ügyvezetőnek
 • kamarai regisztráció

2. csomag:

Ez a lehetőség csak akkor választható, ha az ügyvezető önállóan el tudja végezni az ügyfélkapu-regisztrációt.

A 2. csomag minden szolgáltatása mellett a következőket tartalmazza:

ügyfélkapu-regisztráció: elkísérjük az ügyvezetőt az okmányirodába, és segítünk elvégezni a regisztrációt az elektronikus ügyintézést lehetővé portálon, ami elengedhetetlen a magyar cég könyveléséhez.

angol nyelvű cégkivonat: igazolja a magyarországi vállalkozás létezését, elsősorban külföldi üzleti partnerekkel való tárgyalás során lehet rá szükség


3. csomag:

A 3. csomag minden szolgáltatása mellett a következőket tartalmazza:

Átfogó levéltovábbítás és postakezelés egy évre: átvesszük és felbontjuk a beérkező leveleket, majd szükség szerint továbbítjuk a cég könyvelőjének vagy a cégvezetőnek, adott esetben kiegészítve egy angol nyelvű összefoglalóval, mely a további intézkedésre vonatkozó instrukciókat is tartalmazza.

Ez a csomag olyan, külföldi cégtulajdonosok számára ideális, akik segítségre szorulnak a helyi hatóságoktól kapott magyar nyelvű dokumentumok értelmezésében és az ezekre való megfelelő reagálásban, ám nem szeretnének assyzisztenst alkalmazni kizárólag erre a célra.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Cégek átvilágítása

Tapasztalataink szerint amennyiben gazdasági társaságban üzletrészt, vagy részvényt szándékozik vásárolni ügyfelünk befektetési, vagy más üzleti cél megvalósítása érdekében irodánk amellett, hogy rendelkezik azzal a tudással, hogy a kapcsolódó okiratokat elkészítse, ez utóbbit megelőzve elvégzi a célzott társaság átvilágítását.

Amennyiben Ön azt tervezi, hogy új partnerrel köt hosszú távú szerződést, vagy egyéb ügyletben vesz részt, úgy szintén ajánlott, hogy tapasztalt jogászaink segítségével a megfelelő elemzések elvégzésre kerüljenek.

Irodánk vállalja, hogy az adott cég gazdasági helyzetére vonatkozóan részletes ügyvédi jelentést, továbbá kockázat-elemzést készít ügyfeleinek, amely alapján el tudják dönteni, hogy megkötik-e az adott jogügyletet vagy sem.

A fent részletezett tevékenység keretében átnézzük a cég iratait, szerződéseit jogügyleteit, továbbá audittal együttműködve járunk el.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Cégek átvilágítása

Cégek, vállalkozások folyamatos jogi képviselete esetén javasolt egy havi általány-díjban megállapodni, amely komplex, együttesen kialakított feladat-ellátást foglal magába, így többek között fizetési felszólítások, cégeljárások, munkaügyi jogviták, szerződések előkészítése, peres eljárásokban történő jogi képviselet ellátása.

Általánosságban elmondható, hogy egy cég hétköznapjaiban ügyvédi közreműködés szükséges. Tartós megbízás esetén havi fix átalánydíj ellenében a cég vezetőjének (vezetőinek) gyakorlatilag a rutinszerű jogi munkáktól kezdve (felszólító levél írása, fizetési meghagyás kibocsátás) a komolyabb, és magasabb szintű jogi megoldásokat (például peres eljárásban való képviselet) tudunk kínálni egyedi szerződés keretében

A tartós megbízás keretében ügyvédi irodánk gyakorlatilag részt vesz a vállalkozás életében folyamatos jogi tanácsadás keretében segítve a vezetőket abban, hogy az adott helyzetben a vállalkozás érdekeit szem előtt tartva a legjobb döntéseket tudják meghozni.


A tartós megbízás keretében a vállalat vezetői időt, és energiát spórolnak meg, mivel irodánk a jogi természetű munkák szinte 100 %-ban átvállalja levéve a terhet az Ön(ök) válláról. Ügyvédi irodánk a tartós megbízás keretében átvilágítja nemcsak az Ön vállalkozását, hanem a cégének a partnereit is a biztonságos ügyletkötések érdekében. Irodánk a jogkérdések megválaszolásával kapcsolatban folyamatos, és részletes jogi állásfoglalásokat nyújt a cégének a tartós megbízás keretein belül. A szerződéseket igény esetén magunk szerkesztjük, amennyiben a partner készíti a szerződéseket, úgy azokat véleményezzük, és a megbízó érdekeinek megfelelően kiegészítjük, felülbíráljuk, részletes írásbeli állásfoglalást adunk.


Tartós megbízással vállalkozása nemcsak időt, de költséget is megtakaríthat.

Az első konzultációt követően átvilágítjuk a vállalkozást, továbbá ellenőrizzük a cég meglévő, folyamatban lévő ügyleteit, átnézzük a szerződéseit. Ezt követően kerül elkészítésre az egyedi megbízási szerződés, amely részletesen tartalmazza az ügyvédi iroda, mint megbízott feladatait, melytől kezdve a cég munkatársaival folyamatos kapcsolatban vagyunk a hatékony munkavégzés érdekében.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Gazdasági társaságok képviselete peres el járásban

Előfordul olyan eset, amikor nem marad más választásunk, mint az, hogy jogosan megillető igényeinket más cégekkel, vagy magánszemélyekkel szemben bírósági úton érvényesítsük. Más a helyzet akkor, ha az Ön cége ellen kezdeményeznek peres eljárás, vagy egyéb eljárást vélt, vagy valós követelés érvényesítése érdekében.

Legyen Ön bármelyik oldalon ügyvédi irodánk vállalja az Ön jogi képviseletét, előtérbe helyezve azt, hogy Ön a lehető legelőnyösebb helyzetbe kerüljön. Kollegáink segítségére lesznek abban, hogy a stratégia, azaz megfelelő pertaktika felépítését követően a lehető legjobb döntést hozza az adott szituációban.

Amennyiben az Ön vállalkozása vonatkozásában a fentiek bármelyike merül fel, úgy forduljon bizalommal ügyvédi irodánkhoz.

Lépjen velünk kapcsolatba!


Optimális cégszerkezetek létrehozása

Korábban népszerű eljárási mód volt, hogy adóparadicsomokban bejegyzett offshore-cégek tulajdonoltak hazai alapítású társaságokat.

Figyelemmel az utóbbi években kialakult nemzetközi, európai, és nem utolsó sorban hazai gyakorlatra az offshore hátterű céghálózatok kialakítását nem javasoljuk. Nemcsak az adóhatóság, hanem az üzleti partnerek is egyből gyanakodni kezdenek, amikor tudomást szereznek az offshore elemről.

Sikeresen működő, profitot termelő társaság esetén, ez a cég vállalja a kockázatot, eszközöl befektetéseket, egyfajta „zászlós hajó”-ként funkciónál Offshore cégek helyett belföldön, de legalábbis Európai Unión belül történő cégkombinációk létrehozását ajánljuk, melyben ügyvédi irodánk csapata mindenben az Ön segítségére lesz.

Amikor vállalkozásunk jelentős profittal működik, érdemes további cégeket létesíteni az adott projektek véghezviteléhez, kivitelezésében. Ezzel megóvjuk a zászlóshajót képező társaságot, hogy egy esetlegesen kevésbé sikeres ügylet vonatkozásában veszteséget realizáljon. Ahhoz, hogy egy cégszerkezet megfelelően működjön számos tényezőre ügyelni kell, többek között a kapcsolt vállalkozásokra.

Belföldi, legálisan működő biztonságos céghálózat is kialakítható ügyvédi irodánk segítségével.


Keressen bennünket bizalommal!

Lépjen velünk kapcsolatba!


Cégbejegyzés, és cégváltozások bejegyzés online

Ahogy azt említettük Ügyvédi Irodánk igyekszik az ügyvédség klasszikus értékeit megőrizni amellett, hogy a modern kor vívmányainak történő megfelelést is igyekszünk biztosítani.

Ügyvédi irodánk felkeresésével néhány napon belül sor kerülhet ügyfeleink cégének megalapításához anélkül is, hogy irodánkban személyesen megjelenne. Ehhez annyit kell tennie, hogy kitölti az alábbi elektronikus űrlapot, valamint kollegáinkkal időpontot egyeztet a részletek megbeszélése végett.

Amennyiben Ön a fenti szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy kérjen időpontot, vagy hívja személyesen Skype alkalmazáson keresztül ügyvédi irodánkat, ahol jogászaink video-beszélgetés által személyesen is állnak a rendelkezésére.


Lépjen velünk kapcsolatba!


Online  jogi tanácsadás

Ügyvédi irodánk az ügy természetétől függően lehetőséget biztosít ügyfelei számára magyar, és angol nyelvű jogi tanácsadásra előre egyeztetett időpontban.

Amennyiben a szituáció úgy kívánja meg videokonferencia formájában közreműködünk jogügyletek lebonyolításában a jogi tanácsadáson túlmenően.

A jelen menüpontban megjelölt szolgáltatás igénybevételére email, vagy erre hivatott applikáción (skype) keresztül van lehetőség.

Ügyvédi irodánk skype címe: dr.hernadilawfirm


Lépjen velünk kapcsolatba!


Adásvételi szerződés megkötése online

Ahogy azt említettük Ügyvédi Irodánk igyekszik az ügyvédség klasszikus értékeit megőrizni amellett, hogy a modern kor vívmányainak történő megfelelést is igyekszünk biztosítani.

Korábban filmekben jelent meg ez a módszer, mely azokban az időkben szinte elképzelhetetlennek tűnt, azonban irodánkkal lehetőség van arra, hogy számítógépén, telefonján, vagy más hasonló távközlési eszközzel vásároljon ingatlant. Ez számos esetben rendkívül praktikus lehet, például ha ügyfelünk adott esetben külföldön tartózkodik, vagy bármely más okból nem tud az adott napon megjelenni az okirata aláírásakor.

Ügyvédi irodánk biztosítja ügyfelei számára a jogszerű, és gyors ügyintézést a körülírt metódus útján.

Az ügyintéző ügyvéd elvégzi a felek azonosítását az online kapcsolat alatt, vagy azt megelőzően, továbbá miután a felek aláírták a szerződést ezt követően ellenjegyzi, ezáltal hitelesítve a szerződés létrejöttét, majd ezt követően kerül benyújtásra az illetékes ingatlanügyi hatósághoz. Az ellenjegyző ügyvédnek a videokonferencia során kifejezetten nyilatkoztatnia kell az érintett ügyfelet arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratának, feltéve, hogy ezt a nyilatkozatot maga az okirat nem tartalmazza. Tehát ügyfélként ezen nem kell meglepődnie, az ügyvéd csupán a kötelességét teljesíti ezzel. A video-konferencia beszélgetések minden esetben rögzítésre kerülnek, ezzel bizonyítva a szerződés létrejöttét.

Amennyiben Ön a fenti szolgáltatást igénybe kívánja venni, úgy kérjen időpontot, vagy hívja személyesen Skype alkalmazáson keresztül ügyvédi irodánkat, ahol jogászaink video-beszélgetés által személyesen is állnak a rendelkezésére.

Irodánk videokonferencia elérhetősége: dr.hernadilawfirm


Lépjen velünk kapcsolatba!


Pénzügyi jogi képviselet, tanácsadás

A Dr. Hernádi Ügyvédi Iroda kiemelt profilja az üzleti-, társasági, és gazdasági jog, emiatt intenzíven foglalkozunk üzletviteli tanácsadással is a jogi konzultáción túlmenően.

Házipénztár

A cégek auditjainak, könyvelési anyagainak, az ott fellelhető okiratoknak a valóságnak kell, hogy megfeleljenek, az adóhatóságnak is ebből kell kiindulnia, miszerint a vállalkozás könyvelése valós gazdasági eseményeket, továbbá valós tranzakciókat jelenít meg. Adódhat olyan helyzet azonban, amikor a könyvelésbe történő bejegyzések nem valós adatokat rögzítenek. Tipikus eset az, amikor a vállalkozás könyvelésében a házipénztárban nagyobb összegű pénzeszköz van nyilvántartva, azonban, az adott összeg valójában fizikai mivoltában nem fellelhető. A fenti helyzet legfőképp akkor jelent problémát számunkra, ha cég fizetésképtelenségét megállapítják, valamint a felszámolási eljárást elrendelik. Az adóhatóság kiemelt figyelmet szentel a pénztárhiánnyal kapcsolatos elszámolási kötelezettséget illetően. Amennyiben a részletezett körülmények fennállnak, a társaság ügyvezető számos adóhatósági, mi több büntetőjogi problémával kell szembenéznie.
A fenti helyzet akként oldható meg, hogy a könyvelés szerinti házipénztárban megjelölt összeg oda valójában befizetésre kerül. Ennek végrehajtása jogászi, és adószakértői tanácsra van szükség abból a célból, hogy Ön az adott helyzetben a megfelelő döntést tudja meghozni, lehetőleg elkerülve az időt, energiát, és idegrendszert sem kímélő adóhatósági, vagy esetleges büntető-eljárást.
Amennyiben Ön a fenti problémával szembesül, úgy forduljon hozzánk bizalommal!


Tagi kölcsön

Tagi kölcsön nyújtása a társaság felé nem tiltott, azonban annak nem megfelelő nyilvántartása, és könyvvezetése számos problémát vethet fel. Sokszor fordul elő, hogy a tagi kölcsön nem megfelelően, vagy tévesen kerül be a könyvelésbe, nevezetesen hátrasorolt kötelezettség helyett, rövid lejáratú kötelezettségként kerül rögzítésre.
Nagyobb összegű tagi kölcsön esetén számíthatunk arra, hogy az adóhatóság ellenőrzést eszközöl vállalkozásunknál. Ebben az esetben a tagi kölcsönt nyújtó személynek bizonyítani kell, hogy a tagi kölcsönt milyen forrásból nyújtotta a cég számára. Amennyiben ezt a tulajdonos nem tudja bizonyítani, nemcsak a társaság, hanem a tulajdonos magánvagyona is veszélybe kerülhet.
Amennyiben a vizsgálat során az adóhatóság adóhiányt állapít meg a cégnél, úgy amellett, hogy az adóhiány megfizetésére kötelezi a társaságot, ezen felül számíthat rá, hogy jelentős adóbírság kerül a céggel szemben kiszabásra, amely adott esetben a cég végét is jelentheti. Ebben az esetben annak a lehetősége is fennáll, hogy a adóhatósági feljelentésre a tagi kölcsönt nyújtó személlyel szemben büntető-eljárás indul költségvetési csalás miatt.
Amennyiben adóellenőrzés még nincs folyamatban a tagi kölcsön megfelelő kivezetésére számos jogi, és könyveléstechnikai abszolút jogszerű megoldást tudunk kínálni.


Jogi képviselet adóhatósági eljárásban

Amennyiben Ön, illetve cége bárminemű problémával szembesül a fent felsoroltakkal, és ennek következtében adóhatósági eljárás indul Ön ellen, úgy az Ön megbízása esetén ügyvédi irodánk jogászai közgazdász, mérlegképes könyvelő, és adószakértő partnereinkkel együttműködve ellátja az Ön jogi képviseletét. 


Lépjen velünk kapcsolatba!


Válságkezelés, csődmenedzsment

Adódhat, olyan gazdasági helyzet, egy vállalkozás életében, amikor fizetési nehézségek adódnak. Ilyenkor instabillá válhat cégünk helyzete, amely számos hátrányos következménnyel járhat. Ebben az esetben számos lehetőség áll még mindig a cég rendelkezésére, ehhez azonban szükséges ennek a helyzetnek a felismerése, melyet követően időben meg kell tenni a szükséges lépéseket.

Irodánk jogászai széles körű tapasztalattal rendelkeznek a csődmenedzsmentet illetően.

A pénzügyi nehézségekkel küzdő társaságokat illetően reorganizációs, és refinanszirozáshoz szükséges terveket állítunk össze, melynek kidolgozásához gazdasági szakértőkkel együttműködve járunk el. Teljes-körű tanácsadást nyújtunk megbízóinknak a vállalkozás struktúrájának újraszervezését illetően, beleértve a finanszírozást is. Az ilyen jellegű ügyekben általában a csődjogi kérdések mellett, cégjogi, adóügyi, és munkajogi kérdések is felmerülnek.

A kialakult helyzet megoldásában rutinos közgazdász, és mérlegképes könyvelő szakértő partnerünk is szükség esetén a segítségére lesz.

Kérjen időpontot, tapasztalt jogászaink állnak a rendelkezésére!


Lépjen velünk kapcsolatba!


Társaságok képviselete felszámolási eljárásban

Gyakori jelenség az, hogy az általunk kiállított, és a szerződésben részes másik fél által elismert és befogadott számla a várakozásunk ellenére az ott megjelölt határidőben mégsem kerül megfizetésre. Ebben az esetben az adós cég ellen felszámolási eljárás kezdeményezhető, mely jóval gyorsabb, és egyben költséghatékonyabb, mint az időigényes, és költséges peres eljárás.

A fent vázolt esetben, amennyiben az adós cég nem rendezi a számlatartozását a megfelelő körülmények, és a törvényi feltételek fennállása esetén nem rendezi úgy az illetékes bíróság elrendeli az adós cég megszüntetését, mely gyakorlatilag olyan helyzetet teremt, mely nem hagy választást az ellenérdekű fél számára, mint azt, hogy a tartozását rendeznie kell.

Ügyvédi irodánk tapasztalt jogászai a legmélyrehatóbb utánajárás mellett látják el az Ön jogi képviseletét. Az ellenérdekű fél cégeit átvilágítjuk, ellenőrizzük annak likviditását, és csak ezt követően javasoljuk eljárás folyamatba-helyezését.

Olyan helyzet is előállhat, amikor egy üzleti döntést követően társaságunk az, aki fizetésképtelenségi helyzetbe kerül.

Az elsőre kilátástalannak tűnő helyzet ellenére számos jogi, és gazdasági lehetőségünk van annak javítása érdekében.

Ügyvédi irodánk segítségére lehet abban, hogy cége elkerülje a felszámolást, valamint abban is, hogy minél kisebb veszteség realizálása mellett kerüljön a cég felszámolásra. Ebben az esetben nagy nyomás nehezedik a vezetőre, ezért szükséges külső szakértő közbenjárása, aki objektív alapon tekint a kialakult szituációra. Kidolgozzuk a szükséges stratégiát az eset megoldása érdekében, melyben az ügyvédi irodával együtt dolgozó adószakértő is segítségére lesz. Ilyen megoldás lehet például a társaság fizető-képességének a helyreállítása. Ebben az esetben csődeljárás kezdeményezhető, melynek előkészítése, lépésről-lépésre történő megszervezése komoly szakmai feladat.

Csőd, fizetésképtelenség kialakulása esetén – különös figyelemmel az újonnan módosult jogszabályokra – nemcsak a vezető tisztségviselő (ügyvezető), hanem a társaság tagjának a kártérítési, valamint büntetőjogi felelőssége is felmerülhet. Ügyvédi irodánk jogászai segítségére lesznek abban, hogy a felelőssége ne merüljön fel, melyben szükség esetén gazdaságban jártas szakértő partnerünk is az Ön érdekeinek megfelelően fognak eljárni.

Amennyiben Ön hitelezői oldalon áll, és az adós cég felszámolással megszűnt, azonban a követeléshez mégsem jut hozzá még nincs vége a „történetnek”. Számos lehetőség áll fenn, amikor a korábbi vezető tisztségviselő, valamint a társaság korábbi tagjainak a felelőssége megállapítható az adós cég tartozásai iránt.

Ügyvédeink felkutatják a lehetőségeket, hogy hogyan, és milyen módon érvényesíthető a megszűnt adós céggel szemben fennálló követelés annak volt vezetőivel tagjaival szemben.


Lépjen velünk kapcsolatba!


For international students of the University of Szeged

Our law firm offers unique legal service for the students of the University of Szeged coming from foreign countries.

  What we offer:
 • We provide services in civil law, law of tort, criminal/ civil litigation, company law, etc.
 • Real estate / real property law: help to find appropriate apartman or other properties to buy or to rent, drafting contracts, translate documents or represent clients in landlord-tenant disputes.

Contact us for appoitment or for further information!
Skype: dr.hernadilawfirm

 • Telefon+36703948574
 • E-mail holczer.at.law@gmail.com
 • Telefon+36306256231; +36202885508
 • E-mail info@drhernadilaw.hu